Doorzoek volledige site
22 mei 2019 | LIESBETH VERHULST

Wie wint Jo Crepain Prijs voor Innovatief Architectenbureau > 10 medewerkers

Het Moment, Averbode Illustratie | B-architecten, OM/AR / Franky Larouselle
Zonnekind Illustratie | B-architecten / Olmo Peeters
Sporthal Ledeberg Illustratie | OYO Architects
Agristo Wielsbeke Illustratie | OYO Architects
Brouwerij De Koninck Illustratie | POLO Architects / Stijn Bollaert
Campus Gallaitsite Schaarbeek Illustratie | POLO Architects

Wie zijn de kanshebbers van de Jo Crepain Prijzen 2019? Op 6 juni maakt NAV de winnaars bekend. Wij stellen de genomineerden alvast aan u voor. In de categorie Innovatief Architectenbureau ≥ 10 medewerkers zijn B-architecten, OYO Architects en POLO Architects de genomineerden.

B-architecten & B-bis

B-architecten en B-bis is een platform dat zoekt naar verrassende ruimtelijke oplossingen met levenskwaliteit en duurzaamheid als doel. Het kantoor gooit zijn passie als ontwerper en bedenker van ruimtelijke oplossingen in de strijd om te bouwen aan een betere samenleving met de stad als focus.

B is meer is dan een groep ontwerpers van enkel gebouwen. Het is een platform van talentvolle ontwerpers die willen wegen op het beleid en impact willen hebben op de kwaliteit van wonen en leven. Ontwerpen is de kerntaak – van deurklink tot stadswijk - maar B investeert evenzeer in innoverend onderzoek, publiceert en discussieert, zet in op eigen initiatieven en grijpt kansen om de grenzen van het vak te verleggen.

Een verbeterde leefomgeving betekent voor B een verdichte stedelijkheid, ontworpen met het oog op een optimale mix van beleving, concentratie, duurzaamheid, gelijkwaardigheid, kwaliteit, menselijke maat en technologie. B grijpt elk project aan als een kans om te bevragen, te onderzoeken en uit te proberen.

Elk project dat bij B-architecten en B-bis wordt gestart, wordt zorgvuldig afgetoetst aan deze visie. B werkt uitsluitend mee aan projecten die bestaande woonkernen versterken of buitengebieden vrijwaren. Verder doet het kantoor onderzoek naar, ontwerpt en bouwt nieuwe woon- en werkvormen in bestaande gebouwen, monumenten of nieuwbouwprojecten. B heeft de ambitie om leegstaande gebouwen een nieuw of tweede leven te geven, onder de noemer Second Life.

B beschouwt het als een grote verantwoordelijkheid om zijn creativiteit en knowhow ter beschikking te stellen aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Dat engagement spreekt onder meer uit sociale woningbouwprojecten, maar ook uit kleinschalige acties zoals buurtinitiatieven in thuisbasis Borgerhout.

 

OYO Architects

OYO is een internationaal ontwerpbureau en denktank gevestigd in Gent. Het bureau creëert verrassende ruimtelijke ervaringen door middel van een continue exploratie van nieuwe manieren van wonen en werken.

OYO is multidisciplinair, actief in architectuur, urban design en interieur. Het werk van OYO maakt de combinatie van het pragmatisch analytische met het emotioneel sensitieve. “We beschouwen de authenticiteit en eerlijkheid in ons werk als fundamenteel”, klinkt het. Hoewel elk project uniek is, zijn er bepaalde waarden en opvattingen die leiden tot een zachte herkenbaarheid en beleving. In het werk van OYO zijn enerzijds Scandinavische invloeden merkbaar, meer bepaald door het spelen met daglicht, ruimte en materialiteit, het tactiele. Anderzijds is er ook de aandacht voor het Belgische métier, het ambacht, het lokale en het uitgepuurde detail.

De aanpak van OYO is gebaseerd op intensieve samenwerkingen, dé motor achter innovatie. Constante dialoog met opdrachtgevers of diverse teams in interne of externe workshops zijn het speelveld van het bureau.

Voor OYO bestaat de rol van architecten of stedenbouwkundigen erin ontmoeting tussen mensen te stimuleren, spontaniteit en collectiviteit te faciliteren, op te zoeken en te ontwerpen en bouwen, vooral in een wereld waar het individuele steeds meer aan belang wint. Beide zijn belangrijk maar OYO gelooft dat architectuur, gebouwen en publieke plaatsen hierbij een sociaal maatschappelijke hoofdrol kunnen spelen.

OYO gelooft in een inclusieve architectuur en stedenbouw. Projecten moeten voor iedereen bevattelijk en leesbaar zijn. Circulariteit, duurzame mobiliteit en kwalitatieve verdichting zijn aspecten waar OYO in elk project naar op zoek gaat. 

 

POLO Architects

POLO Architects is de voorbije jaren ingrijpend omgevormd om beter aan de uitdagingen van de toekomst te beantwoorden. De inzet blijft echter onveranderd: programmatische randvoorwaarden en praktische gegevens middels ontwerpende intelligentie omzetten in duurzame, aangename en pakkende ruimtes.

De motor en motivator is voor POLO Architects ontwerpend plezier. “De kern van het architectenberoep ligt in ons scheppende en (ver)beeldend vermogen. Architecten zullen creatieve en vernieuwende denkers en makers zijn, of zullen – uiteindelijk - niet zijn”, meent POLO.

De uitdagingen van de nabije toekomst – de omschakeling van een consumptief (uitputtend) naar een duurzaam, regeneratief, cyclisch model – vragen volgens POLO Architects met klem om vernuftige, vernieuwende ruimtelijke oplossingen. Ook de omgang met het bestaande vraagt om een meer onderzoekende en proactieve houding: bouwen mag geen doel op zich zijn, niet het eindpunt van alle inzet.

Het is vanuit dit bewustzijn dat POLO Architects de afgelopen jaren ingrijpend is omgevormd. De naamsverandering van Poponcini & Lootens ir. architecten tot het huidige POLO Architects illustreert dat het bureau vooral een samenwerkingsverband wil zijn dat uitdrukkelijk meer is dan de som van zijn vele delen. Het bureau werd effectief opgedeeld in een netwerk van kleinere teams, waaronder het recent opgerichte onderzoeksteam POLO Labs. Naast ontwerpend onderzoek zet POLO Labs nog sterker in op de vergaring, analyse en communicatie van multidisciplinaire inzichten bij ruimtelijke probleemstellingen. Deze nieuwe sluitsteen van POLO Architects ontwikkelt een meer holistische ontwerpcultuur binnen het architectenbureau, én sensibiliseert stakeholders rond maatschappelijke thema’s met duurzame architectuur en ruimtelijke ontwikkeling als rode draad.