Doorzoek volledige site
06 april 2012

Publicatie rond Brusselse Kunstberg in de rekken

Gisteren werd in Brussel het boek Bouwen voor de natie van Hannes Pieters voorgesteld. De publicatie legt de totstandkoming bloot van een van de grootste stedenbouwkundige complexen in onze hoofdstad: de Brusselse Kunstberg en de Koninklijke Bibliotheek van België.
Gisteren werd in Brussel het boek Bouwen voor de natie van Hannes Pieters voorgesteld. De publicatie legt de totstandkoming bloot van een van de grootste stedenbouwkundige complexen in onze hoofdstad: de Brusselse Kunstberg en de Koninklijke Bibliotheek van België.
Van grootstedelijke transformatie tot fifties topdesign

De Koninklijke Albert I-Bibliotheek in Brussel kan beschouwd worden als een van de meest intrigerende 20ste-eeuwse overheidsgebouwen in de Belgische hoofdstad. Het indrukwekkende complex, ontworpen en uitgevoerd door de architecten Maurice Houyoux en Roland Delers (1954-1969), maakt deel uit van het grotere stedenbouwkundig geheel van de Kunstberg naar een ontwerp van Jules Ghobert (1956-1958).

Het ontwerp-, bouw- en afwerkingsproces van de nieuwe Koninklijke Bibliotheek liep om talrijke redenen zeer grote vertragingen op waardoor het uiteindelijk gerealiseerde bouwwerk verschillende visies vertolkt rond de ‘geschikte’ ontwerpstijl voor een nationale bibliotheek. Zo spreekt de combinatie van het strakke monumentale exterieur met de voor de jaren 1960 erg moderne inrichting en vooruitstrevende uitrusting boekdelen. Waar de plechtstatige zuilenpartij van de gevel langs de Kunstberg nog appelleert aan een vooroorlogse architectuur met referenties aan de klassieke bouwkunst, straalt het interieur, opgevat en ontworpen als een totaalproject door de Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene, veeleer de sfeer uit van een standingvol eigentijds kantoorgebouw uit de golden sixties.

Het boek ‘Bouwen voor de natie: de Albertina op de Brusselse Kunstberg’ wil deze fascinerende gelaagdheid blootleggen. Op basis van uitvoerig archiefwerk gekoppeld aan gesprekken met ontwerpers, biedt het de eerste diepgravende analyse van de ontstaans- en bouwgeschiedenis van dit markante architectuurcomplex. De studie concentreert zich hierbij niet enkel op de architectuur, maar strekt zich uit over verschillende schaalniveaus, gaande van de stedenbouwkundige ontwikkeling van Brussel en de Kunstbergwijk, over de productie van monumentale architectuur tot en met de inrichting en uitrusting van een bibliotheek met nationaal prestige.


Meer info kan je hier vinden.


Gegevens

Ondertitel De Albertina op de Brusselse Kunstberg als monumentaal totaalproject
Auteur Pieters Hannes
ISBN 9789038218991
NUR 640 - Kunst algemeen
Pagina's   329
Jaar         2012