Doorzoek volledige site
29 mei 2019 | LIESBETH VERHULST

In the making: circubuild.be, nieuwe website en boek rond circulair bouwen

Circulair bouwen is aan een opmars bezig. Meer nog, het is de toekomst van de bouwindustrie. Daar zijn we bij Redactiebureau Palindroom van overtuigd. Als duurzaam bedrijf willen we de principes achter circulair bouwen dan ook mee helpen verspreiden. We hebben al een uitgebreid dossier rond circulair bouwen op architectura.be en hebben ons geëngageerd voor de Green Deal Circulair Bouwen. Dit najaar lanceren we een volledig nieuwe website gewijd aan het thema, circubuild.be, gevolgd door een publicatie in februari 2020.

Circubuild.be is een totaalproject bestaande uit een website en een boek dat ontwerpers en andere bouwprofessionals de belangrijkste principes van circulair bouwen meegeeft. Daarnaast zal het ook een staalkaart vormen van bedrijven, materialen en diensten die van pas kunnen komen bij de realisatie van een circulair project.

Er wordt – gelukkig maar – ontzettend veel gepubliceerd rond circulair bouwen. Door die veelheid aan informatie is het niet evident om tussen het bos de bomen te zien. Een boek en een website die de kern van circulair bouwen samenvatten is daarom geen overbodige luxe. De website zal na de lancering regelmatig aangevuld worden met nieuws rond circulair bouwen, gekoppeld aan een digitale nieuwsbrief.


Producten gescreend door experts

Het is evenmin vanzelfsprekend om snel terug te vinden met welke bedrijven je kan samenwerken of welke producten of diensten je kunnen helpen om circulair te bouwen. Dit hiaat zal  opgevuld worden door circubuild.be. Circubuild.be zal hiermee de link vormen tussen enerzijds ontwerpers en uitvoerders en anderzijds fabrikanten en dienstenleveranciers.

Circulariteit is net als duurzaamheid een ruim begrip en wordt misschien nog vaker te onpas dan te pas gebruikt. We hechten enorm veel belang aan de relevantie, de kwaliteit en de geloofwaardigheid van de content. Daarom zullen we de producten die op circubuild.be voorgesteld worden, onderwerpen aan een screening van drie onafhankelijke specialisten. Bij elke productpresentatie publiceren we de mening van het expertenteam over de circulariteit van het voorgestelde product.


Interesse om aan bod te komen op circubuild.be? 

Bedrijven die graag aan bod willen komen op de website en/of in het boek, kunnen ons contacteren via info@architectura.be.

GERELATEERDE DOSSIERS

GERELATEERDE ARTIKELS