Doorzoek volledige site
05 juni 2019

Oproep aan ontwerpers: herontwikkeling Volkshuis Anderlecht

Illustratie | Séverin Malaud

De ambitie om sociaal en cultureel erfgoed te beschermen en weer tot leven te brengen is de motivatie voor dit project van herontwikkeling van de oude arbeiders-coöperatieve van het Volkshuis in Anderlecht. De organisatie van de drie onderdelen - het Volkshuis, de feestzaal en de winkel - rond een open ruimte wil opnieuw aanknopen met het oorspronkelijke publieksgerichte gebruik.

Aan de kant van de Bergensesteenweg wordt het Volkshuis de plek voor verschillende sociale activiteiten (bar, polyvalente ruimte ...). Centraal op het terrein zullen de feestzaal en de winkel, die naar het kanaal zijn gericht, plaats bieden voor productieve en economische activiteiten zoals een werkplaats voor hout- en metaalbewerking, diverse ruimten voor bedrijven en verenigingen alsook een microbrouwerij. De open ruimte moet publieke interactie toelaten zodat deze activiteit zichtbaar zullen zijn in het stadsbeeld. Tenslotte omvat de opdracht nog tien woningen.

Om het gemengd en ambitieus programma van dit project te realiseren is de coöperatieve vennootschap met sociaal doel  “Anderlecht Moulart” op zoek naar een multidisciplinair team. Van het team wordt verwacht dat het bijzondere aandacht besteedt aan de waardering van de site binnen zijn context en geschiedenis, het optimaliseren van tewerkstellingsmogelijkheden en lokale integratie evenals de keuze van materialen met een beperkte milieu-impact.
Dit project past in het kader van het stadsvernieuwingscontract Weststation en van het programma 2017-2020 van het Stadsbeleid.

BUDGET VAN DE WERKEN: 4.014.000 euro excl. btw
ERELOON: Het ereloon ligt vast op 13% excl. btw van het bedrag van de werken, berekend op de raming op het moment van het aanbestedingsdossier van de werken.
VERGOEDING: 4.000 euro voor elk van de 3 tot 5 teams die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen en een regelmatige offerte indienen. Voor de winnaar wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 28.06.2019 om 11u