Doorzoek volledige site
02 juli 2019

Bouwmeester Van Broeck onder vuur

Illustratie | Leo Van Broeck

Volgens de krant De Standaard ligt Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck onder vuur. ‘Met elke nieuwe uitspraak over het platteland lijkt Leo Van Broeck het draagvlak voor een andere ruimtelijke ordening en een klimaatbeleid verder onderuit te halen’, klinkt het in een uitgebreid artikel in de weekendkrant. Onder meer bOb Van Reeth, Peter Swinnen en Kristiaan Borret zijn kritisch. 

De aanleiding voor het artikel is de mediastorm waarin Leo Van Broeck vorige week terechtkwam na zijn uitspraken over de Mobiscore. Hij riep op om de score te koppelen aan fiscaliteit, wat tot veel commotie leidde.

Leo Van Broeck is dé pleitbezorger geworden van de betonstop en een betere ruimtelijke ordening. Maar volgens De Standaard heeft voortdurend op dezelfde thema’s blijven hameren, een tijdelijk effect, dat na verloop van tijd weerstand oproept. “Dan wordt het discours bestraffend en drammerig, een opsomming van wat er allemaal fout zit, een verwijt dat regelmatig terugkeert”, klinkt het.  Volgens de krant is Van Broeck door de mediastorm stilaan op het punt beland dat zijn optredens contraproductief worden.

Joachim Declerck van Architecture Workroom Brussels en Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu prijzen de bouwmeester in het artikel omdat hij het draagvlak voor ruimtelijke ordening en klimaat mee vergroot. Maar Erik Grietens is ook kritisch: ‘Het heeft niet veel zin om individuele burgers een schuldgevoel aan te praten. Wij leggen liever de nadruk op systeemverandering. Individuele mensen moeten we verleiden in plaats van ze schrik aan te jagen", aldus Grietens.

Ook Brussels bouwmeester Kristiaan Borret, gewezen bouwmeester Peter Swinnen en de eerste bouwmeester bOb van Reeth worden geciteerd in De Standaard. Volgens bOb Van Reeth gaat Leo Van Broeck buiten de bevoegdheid van een bouwmeester en moet het bij de volgende Bouwmeester - in juli 2020 is het aan de opvolger van Leo Van Broeck - terug meer over architectuur gaan.

Volgens Van Broeck is de situatie echter zo dringend dat hij er niet aan kan weerstaan om alarm te slaan. "Het brandt en we moeten nu blussen. Als de brandweer uitrukt, verwijt je die toch ook niet dat haar sirene lawaai maakt?", stelt hij. 

Lees hier het volledige artikel.