Doorzoek volledige site
13 augustus 2019

Water, de olie van de 21ste eeuw?

Illustratie | © Flickr

Het verbruik van water is sinds het begin van de 20ste eeuw meer dan verzesvoudigd. In het Kanaal Z-programma ‘Alle Zaken Op Een Rijtje’ kwam specialist ter zake ecobeton water technologies aan het woord om het te hebben over het probleem en mogelijke oplossingen.

Jill Aquilani, directie Sales ecobeton water technologies: “Water is een basisrecht voor iedereen, en net daarom de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen kunnen we op redelijk eenvoudige wijze het verschil maken, gewoon door minder leidingwater te gebruiken en daar waar mogelijk hemelwater te gebruiken. Daarnaast kunnen we hemelwater teruggeven aan de natuur, en er door infiltratie opnieuw leidingwater van maken.”

Luc Vandebeek, Directie engineering ecobeton water technologies, vult aan: “in België is de gemiddelde temperatuur sinds 1900 met 2,5° gestegen. Het aantal grote regenbuien is sinds de jaren ’50 verdubbeld. Het regent meer en feller in korte tijd. Het grondwater wordt zo minder goed aangevuld, omdat het water niet de tijd krijgt om in de grond te dringen. Dat fenomeen wordt versterkt door het feit dat het aantal verharde oppervlaktes toeneemt.”

Academici voorspellen watertekorten die kunnen leyden tot hydrologische armoede en zelfs wateroorlogen. Volgens deskundigen is water de olie van de 21ste eeuw.

Vandebeek licht in de reportage de oplossingen van ecobeton water technologies verder toe: “We hebben installaties voor het zuiveren van afstromend regenwater, gaande van slibvangers tot lamellenafscheiders. We gaan dan het regenwater ontdoen van zware metalen en koelwaterstof. Zo kan het regenwater opnieuw aangeboden worden voor hergebruik.”

De volledige reportage van Kanaal Z kan u bekijken op onze Architube-pagina.

GERELATEERDE DOSSIERS