Doorzoek volledige site
03 september 2019 | PHILIPPE SELKE

Leefmilieu Brussel zet de toon voor een beter akoestisch comfort

Illustratie | Xavier Claes

In samenwerking met gespecialiseerde studiebureaus ontwikkelde Leefmilieu Brussel de Gids Duurzame Gebouwen, een concrete leidraad voor professionals die de ambitie koesteren om ecologische gebouwen te ontwerpen of te renoveren, zij het zonder de economische haalbaarheid van het project en het comfort en de gezondheid van de gebruikers uit het oog te verliezen. De Gids is onlangs aangevuld met enkele nieuwe ‘voorzieningen’ voor de strijd tegen geluidsoverlast door technische installaties. De gedroomde gelegenheid voor ontwerpers om hem te (her)ontdekken!

De Gids Duurzame Gebouwen is opgebouwd rond negen thema’s en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe inhoud. Momenteel telt hij niet minder dan 51 dossiers, 179 voorzieningen en 74 casestudies. Onder het thema ‘Welzijn, comfort & gezondheid’ werd het dossier ‘Het akoestisch comfort verzekeren’ onlangs vervolledigd met twee ‘voorzieningen’ die betrekking hebben op het akoestische aspect van technieken, waarvan er één specifiek ingaat op de akoestiek van het ventilatiesysteem. In mei vond nog een seminarie plaats dat integraal aan deze problematiek gewijd was.
 

Ontwerpen met kennis van zaken

Mechanische ventilatie, warmtepompen, verwarmingsketels, schachten en technische leidingen …: al deze zaken kunnen geluidshinder veroorzaken. Nochtans is dit te vermijden door de nodige voorzorgen te nemen in de ontwerpfase. Een kwestie van voorzienigheid, maar ook van gezond verstand.

Alvorens maatregelen toe te passen om de geluiden van technische uitrustingen te onderdrukken, opteer je uiteraard het best voor stille installaties die zo min mogelijk trillingen veroorzaken. Voor het weren van buitengeluiden die worden overgedragen door de lucht en die zo binnendringen is een goede luchtdichtheid van de dak- en gevelelementen (ramen, deuren, luiken, koepels …) primordiaal. Als laatste remedie kan je uiteraard ook nog opteren voor de toepassing van geluidswerende wanden, akoestische bekistingen en trillingsdempers, die je toelaten om hier en daar nog enkele decibels te winnen.

Filip Verbandt, zaakvoerder van studiebureau EVA en vicevoorzitter van ABAV (Belgische Akoestische Vereniging), was een van de sprekers op het seminarie rond dit topic, dat georganiseerd werd door Leefmilieu Brussel. We vroegen hem wat in zijn ogen de meest voorkomende fouten zijn bij de keuze voor en de installatie van de technische uitrustingen: "Enerzijds het ‘onderdimensioneren’ van installaties qua vermogen en diameter van de leidingen. Anderzijds iets wat evident lijkt, maar dat we toch voortdurend moeten herhalen: probeer de installaties en de kokers niet in de buurt van ‘stille ruimtes’ zoals slaapkamers te plaatsen."

Akoestiek is echter geen eenvoudige materie. "Veel mensen verwarren ‘luchtgeluid’ met contactgeluid. Daardoor denken sommigen dat ze het probleem kunnen oplossen door een akoestische bekisting rond een luidruchtige installatie te bouwen, terwijl de geluidshinder vooral te wijten is aan de vibraties (contactgeluiden) die zich naar de andere verdiepingen verspreiden via de muren en de vloeren. Het komt erop aan om de contactzones tussen de installatie en de gebouwstructuur te ‘neutraliseren’, bijvoorbeeld door niet alleen dempers rond de machine te plaatsen, maar ook rond de leidingen."

"De akoestiek van installaties, waaronder het ventilatiesysteem, is eveneens een probleem geworden omdat hedendaagse gebouwen echte ‘thermossen’ zijn, die veel stiller zijn dan twintig jaar geleden. Bijgevolg wordt zelfs het kleinste geluidje als storend ervaren", besluit Filip Verbandt.
 

Studiedag rond gebouwakoestiek

Wil u meer weten? Dan kan u zeer binnenkort interessante lezingen en presentaties bijwonen op de eerste Acoustic Day, die op 17 oktober plaatsvindt bij Leefmilieu Brussel, onder auspiciën van ABAV. Filip Verbandt is een van de keynotesprekers, net als Fabienne Duthoit van de Universiteit van Luik. Als pionier in de strijd tegen geluidsoverlast verleent ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn steun aan het evenement. Het zal er bovendien promotie voeren voor zijn nieuwe plan quiet.brussels. Het luik omtrent akoestisch comfort in gebouwen telt niet minder dan negen concrete maatregelen. Inschrijven voor een bezoek aan de Acoustic Day kan via deze link.

Inschrijven voor de Acoustic Day kan via deze link

GERELATEERDE DOSSIERS