Doorzoek volledige site
17 september 2019

Hof Ter Smissen uit 'Thuis' ruimt plaats voor nieuwbouwproject

Illustratie | A2S architecten
Illustratie | A2S architecten
Illustratie | A2S architecten
Illustratie | A2S architecten
Illustratie | A2S architecten
Illustratie | A2S architecten

Hof Ter Smissen, een oude vierkantshoeve die jaren dienst heeft gedaan als manège en gekend is van de één-serie Thuis, krijgt een nieuwe invulling. Op de site worden 29 nieuwbouwwoningen gerealiseerd met ondergrondse parking. Om dit mogelijk te maken wordt de bestaande vierkantshoeve afgebroken met uitzondering van het oorspronkelijke 20e-eeuwse woonhuis. Het ontwerp is van de hand van A2S architecten

De nieuwe woonvleugels zijn overlappend gepositioneerd met de bestaande vleugels, waardoor de nieuwbouw eenzelfde inpassing zal kennen als de bestaande hoeve. Door deze inplanting ter hoogte van de huidige stallingen zal de nieuwbouw zich op gelijkaardige wijze verhouden ten opzichte van haar omgeving.


Bruisend binnenerf

Er wordt een beleving op het binnenerf gecreëerd: door er de kern van het project van te maken waar alle woningen rechtstreeks op uitgeven krijgt het binnenerf een bruisend karakter. Het omliggende terrein wordt gemeenschappelijk en zal blijven dienen om de vierkantshoeve landschappelijk in te passen. Dit wordt versterkt door de aanleg van een hoogstamboomgaard alsook een boskant in het verlengde van een aangrenzende groencorridor.

Er werd bijzondere aandacht besteed aan de historische waarde van het bestaande gebouw. De nieuwbouwwoningen dienden te refereren naar de te slopen gebouwen, die allemaal verschillend zijn in uitvoering, gabarit en uitstraling. Er werden bijgevolg vier vleugels ontworpen met elk hun eigen karakteristieken qua uitzicht en architectuur.

Elke woning heeft een aparte grond/waterwarmtepomp met verticale bodemwarmtewisselaar, dit in combinatie met ventilatie systeem D en zonnepanelen.

GERELATEERDE DOSSIERS