Doorzoek volledige site
09 oktober 2019

Oprichter Rik Neven over 10 jaar architectura.be: "De lange dagen zijn het waard geweest"

Het architectura.be-team
Rik Neven, oprichter van architectura.be.

Tien jaar architectura.be vraagt om een interview met de man aan wiens brein het idee voor de portaalsite ontsproot. Een gesprek met oprichter Rik Neven over luchtfoto’s, een blije Spaanse regisseur, mediteren tijdens een sollicitatie en zijn onvoorwaardelijke liefde voor architectuur.


Dag Rik. Een evidente vraag om het interview mee te beginnen: hoe en waarom heb je destijds de website opgericht?

“Het is eigenlijk gestart vanuit mijn boek ‘Vlaamse architectuur vanuit de lucht’, een verzameling luchtfoto’s van Vlaamse architectuurprojecten die ik zelf genomen had. Die wou ik ook een plaatsje geven op internet en daarom startte ik de website www.vlaamsearchitectuur.be. Die site, met dus aanvankelijk enkel luchtfoto’s, heb ik vervolgens opgewaardeerd tot een portaalsite, architectura.be. Dat kwam zo: ik ben tien jaar hoofdredacteur geweest van Livios, een site voor particuliere (ver)bouwers. Heel interessant, maar eigenlijk boeide architectuur me veel meer dan louter het bouwtechnische. In de architectuurwereld kom je veel interessante mensen tegen en architectuur heeft ook een artistiek kantje. Wat Livios deed en nog steeds doet voor de particuliere (ver)bouwers, zoiets bestond tien jaar geleden in België nog niet voor architecten en bouwprofessionals. In tegenstelling tot Nederland, waar toen wel al verschillende onafhankelijke portaalsites bestonden. Die hiaat heb ik met architectura.be, waarvan het doelpubliek in de eerste plaats dus bestaat uit ‘voorschrijvers’ van de bouwsector en bouwprofessionals, trachten op te vullen.”
 

Wat het niet moeilijk om voet aan de grond te krijgen in een besloten wereld als de architectuurwereld?

“Dat viel wel mee. Als architectuur- en bouwjournalist was ik al veel met architecten in contact gekomen en daardoor voelde ik redelijk goed aan wat zij verwachtten van een site als architectura.be. Ik wist dat het een kritisch publiek is en dat je dus niet moest afkomen met ‘platte’ commerciële content, dan ben je ze kwijt. Ik heb mijn concept vooraf ook uitvoerig afgetoetst bij architecten, fabrikanten en andere belangrijke partijen.”
 

Wat waren de grootste struikelblokken waarmee je moest afrekenen in de beginperiode?

“Dat ik in het begin alles zelf moest doen: redactie, sales, ontwikkeling met een IT’er, administratie. En dat zonder dat ik er die eerste maanden een euro aan verdiende. Ik wou de website dan ook zo snel mogelijk operationeel hebben om inkomsten te kunnen genereren, maar mocht tegelijkertijd natuurlijk mijn andere journalistieke werkzaamheden niet verwaarlozen, want anders kwam er geen brood op de plank. Dat waren dan ook lange dagen, maar omdat ik sterk geloofde in het concept had ik dat er graag voor over.”
 

"In het begin deed ik alles zelf, van redactie over sales tot administratie. En dat zonder mijn andere journalistieke werkzaamheden te verwaarlozen, want anders kwam er geen brood op de plank."


Had je ooit verwacht dat de site zou zijn wat hij vandaag is?

“Ja en neen. Ja, omdat ik er bijna zeker van was dat wat in Nederland kon, ook hier moest aanslaan. Neen, omdat ik wel nooit gedacht had dat we met Redactiebureau Palindroom en architectura.be zouden uitgroeien tot een team van 14 mensen. Ook had ik nooit verwacht dat we zo veel nevenactiviteiten zouden ontplooien, zoals het uitbrengen van de boeken Eren & Citeren, Volop bOb en BIMtonic – waaraan ook een gelijknamige website gekoppeld was –, het ontwikkelen van de website intsite.be en het (mee) op poten zijn van allerlei andere evenementen, zoals onder meer de Belgian Building Awards. Eind deze maand gaat ook onze nieuwe website circubuild.be online. En in februari verschijnt het gelijknamige boek.”
 

In die tien jaar heb je ongetwijfeld grappige situaties meegemaakt. Welke is je bijgebleven?

“Dan denk ik automatisch terug aan een sollicitatiegesprek enkele jaren geleden. In de tweede ronde moesten de kandidaten vertellen over iets dat hen aanspreekt en voor ons bedrijf een meerwaarde zou kunnen betekenen. Een sollicitante heeft toen geprobeerd ons te laten mediteren, maar dat is niet zo mijn ding. Twee collega’s zaten naast mij met gesloten ogen, terwijl ik er alles aan deed om niet in de lach te schieten. Wat uiteindelijk mislukte. Twee keer proestte ik het uit. Uiteraard voelde ik me daar niet goed bij, maar de sollicitante nam het gelukkig heel goed op en heeft nadien nog op freelancebasis voor ons gewerkt.”
 

Welk interview of artikel uit die tien jaar is je bijgebleven?

Zonder twijfel het artikel waarin we ons kritisch uitgelaten hebben over de vorige Vlaamse bouwmeester. Wij vonden dat we dat moesten doen omdat we vanuit de sector veel signalen kregen dat architecten niet tevreden waren met de aanpak van de bouwmeester in kwestie. Daar is toen redelijk veel commotie door ontstaan. Veel architecten waren tevreden dat de problematiek ter discussie werd gebracht, maar er waren er ook die de kritiek niet terecht vonden. Voor ons ging het er helemaal niet om wie al dan niet gelijk had in de discussie, we wouden gewoon alle meningen aan bod laten komen. Op dat moment hebben we gemerkt dat we met architectura.be wel degelijk impact kunnen hebben en dat we ook zelf het nieuws kunnen maken.”
 

"Het artikel waarin we ons kritisch uitlieten over de vorige Vlaamse bouwmeester, heeft redelijk wat stof doen opwaaien. Toen werd voor het eerst duidelijk dat we wel degelijk een impact hebben."


Wat is jouw mooiste herinnering uit 10 jaar architectura.be?

“De filmvoorstellingen van The Competition in Antwerpen en Namen. We zijn er toen samen met onze sponsors in geslaagd 700 architecten naar de première van die bijzondere film te lokken. Ook de Spaande regisseur tekende present. Hij was opgetogen over onze aanpak. We hadden dan ook voor leuke voorfilmpjes gezorgd, eigen filmaffiches, programmaboekjes, een online quiz… Het event leverde ons de award op van beste B2B-event van 2015.”
 

Is de architectuurwereld de voorbije jaren hard veranderd?

“Zeker en vast. In de eerste plaats omdat de maatschappelijke en ecologische rol van de architect veel sterker tot uiting komen dan vroeger. Er zijn weinig jobs met zo’n grote maatschappelijke relevantie als die van de architect. Daar werd vroeger te weinig op ingezet en te weinig aandacht aan besteed, maar dat is – gelukkig maar – nu helemaal anders. En daar willen wij ook graag aan meewerken, door die geëngageerde stemmen aan bod te laten komen en good practices de nodige aandacht te geven op onze site.”
 

"De maatschappelijke en ecologisch rol van de architect kwamen de laatste jaren veel sterker tot uiting. Een positieve evolutie, die wij met architectura.be graag mee in stand willen houden."


Hoop je met architectura.be een verandering teweeg te brengen?

“Absoluut. En die sluit perfect aan bij het antwoord op de vorige vraag. We zetten met Redactiebureau Palindroom en architectura.be heel sterk in op duurzaamheid. We kijken daarbij niet enkel naar de eigen bedrijfsvoering, maar willen ook andere bedrijven ertoe aanzetten meer in te zetten op die noodzakelijke transitie. Architectura.be is daarvoor het ideale medium. Via die weg kunnen we architecten, ingenieurs en andere bouwprofessionals stimuleren hun ecologische en maatschappelijke rol op te nemen. Vandaar ook dat we ambassadeur waren van Sign for my Future en binnenkort ook een Belgische variant gaan opstarten van Architects Declare.”
 

Wanneer en waarom heb je de beslissing genomen architectura.be ook in het Frans te brengen?

“Dat hebben we in grote mate te danken aan François Logist, gewezen communicatieverantwoordelijke van Eternit. We wisten dat we ooit een Franstalige versie van de site moesten maken, maar dat was geen lachertje. François heeft toen als katalysator gefungeerd door ons met een aantal interessante partijen in contact te brengen zodat we op Batibouw 2014 ons Franstalig luik konden lanceren.”
 

Hoe zie je architectura.be binnen 10 jaar?

“Inhoudelijk hoop ik dat we tegen dan nog veel meer dan vandaag zelf het nieuws maken en regelmatig kunnen uitpakken met enquêtes, dossiers en onderzoekjournalistiek die hun weerklank vinden in de architectenwereld en daarbuiten. Voorts hoop ik dat we er tegen dan nog meer dan vandaag in slagen een duurzame impact te creëren bij ons lezerspubliek, hen er nog meer kunnen toe aanzetten in te zetten op duurzaamheid in hun ontwerpen en bedrijfsvoering. Ten slotte hoop ik dat we onze status van meest bezochte site voor architecten kunnen behouden en versterken en dat onze nevensites instite.be en circubuild.be ook uitgroeien tot vaste waardes in hun nichesegment.”
 

"Ik hoop dat we in de toekomst nog meer dan vandaag zelf het nieuws gaan maken, nog meer een duurzame impact creëren bij ons lezerspubliek, onze status van meest bezochte site voor architecten kunnen versterken en onze nevensites instite.be en circubuild.be uitgroeien tot vaste waardes in hun nichesegment."


Om af te sluiten: als je tien personen zou moeten noemen die bij de opstart van architectura.be een belangrijke rol hebben gespeeld: welke zouden dat dan zijn?

“Dat is boeiende, maar moeilijke vraag. Ik zal proberen ze chronologisch te beantwoorden, maar wil me ook meteen al excuseren voor de mensen die ik niet vernoem. Ik zal er ongetwijfeld enkele vergeten en sowieso zijn eigenlijk meer dan tien mensen belangrijk geweest bij de opstart van de site.

1. Bart Lens. Hij is de eerste architect die me liet ontdekken hoe boeiend architectuur kan zijn.

2. Frank Vanhove van Foamglas, gewezen drijvende kracht achter BVA. Frank heeft samen met mij de grote lijnen van architectura.be uitgetekend.

3. François Logist, ex-Eternit, omdat hij ons hielp met het Franstalige luik van architectura.be, maar ook omdat hij de aanzet gaf voor het organiseren van de filmpremière van The Competition.

4. Danny Windmolders van FCS. Als voorzitter van NAV maar ook daarna heeft hij architectura.be ondersteund en gepromoot.

5. Bart Verheyen van Stramien omdat hij me heeft doen inzien dat duurzame mobiliteit iets is wat je als bedrijfsleider zelf kan en moet tot stand brengen. We mogen ons vandaag pionier noemen inzake duurzame mobiliteit en daar heeft Bart veel mee te maken.

6. Filip Canfyn, omwille van zijn veel gelezen wekelijkse column die ons helpt om ook regelmatig een kritische noot te laten horen op architectura.be en ook omwille van de toffe boeken die we samen hebben gemaakt: Volop bOb en Eren & Citeren.

7. Pieter De Groote en zijn collega’s bij NAV. NAV en architectura.be komen vaak min of meer in elkaars vaarwater, maar dat heeft ons nooit belet om elkaar optimaal te ondersteunen en veelvuldig samen te werken.

8. Kris Blykers. Hij heeft me doen inzien dat circulair bouwen niet alleen noodzakelijk, maar ook zeer boeiend is.

9. Geen persoon maar een hele groep: al onze trouwe sponsors en klanten die – zonder zich te mengen in onze content – ervoor zorgen dat we architectura.be financieel draaiende kunnen houden.

10. Het volledige team van Redactiebureau Palindroom en architectura.be, intussen al een groep van 14 mensen. Als ik ergens fier op ben, dan wel op het feit dat ik zo’n degelijk team heb kunnen samenstellen en bij elkaar heb kunnen houden. Mijn werknemers zijn stuk voor stuk toffe en degelijke mensen met veel verantwoordelijkheidsgevoel die elkaar voortdurend versterken in plaats van tegen te werken.”


Bedank voor dit interview, Rik!

“Graag gedaan. Tot binnen tien jaar?”