Doorzoek volledige site
11 oktober 2019

Zorgappartementen krijgen vorm op voormalige kloostersite in Lanaken

Illustratie | Maaslands Huis
Illustratie | Maaslands Huis

In Lanaken bouwt Maaslands Huis 22 sociale huurappartementen voor ouderen op een voormalige kloostersite. Het ontwerp is van de hand van Dirk Jacobs Architect & Partners i.s.m. Willen Kimberly Architect. Het uitgangspunt in dit project is dat ouderen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning en woonomgeving  kunnen blijven wonen. De woningen zijn daaraan aangepast en gebouwd volgens de principes van ‘meegroeiwonen’. De mogelijkheden van thuiszorg en mantelzorg kunnen zo tot hun uiterste grens worden uitgeput. Bovendien zijn de woningen gelegen in het centrum van Lanaken, wat heel belangrijk is in het sociale netwerkweefsel van de senioren.

In 2010 kocht Maaslands Huis van het OCMW van Lanaken een kloostergebouw, gelegen Gasthuisstraat 21, met het oog op het realiseren van aangepaste sociale huurappartementen voor ouderen binnen het kader van een gediversifieerd zorgaanbod zodat het OCMW en de gemeente Lanaken hun doelstelling konden realiseren van betaalbare huisvesting creëren voor hun senioren in de vorm van serviceflats en/of bejaardenwoningen.  Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Maaslands Huis en de VZW Welzijnscampus Huize Sint Anna, dat tegenover het projectgebied een rusthuis uitbaat. De woonzorgeenheden zijn bedoeld voor ouderen uit de gemeente Lanaken vanaf de leeftijd van 65 jaar.
 

Optimale integratie in publiek domein

De bouwwerken zijn in maart 2019 van start gegaan. Het basisconcept vertrekt van de gradering terrassen/wonen/circuleren. Wanneer we de gradering van de functies in volumes omzetten en schikken op het perceel, vervaagt onmiddellijk het begrip ‘voor- en achtergevel’, aldus de ontwerpers. “We maken gebruik van de langzame verkeersverbinding over het perceel waardoor de opportuniteit ontstaat om alle gevels van het bouwvolume als evenwaardig te beschouwen zodat het gebouw in al zijn aspecten wordt verweven in een omliggend stedenbouwkundig circulatiegebied.

De bouw wordt opgetrokken in het centrum van Lanaken, maar is geflankeerd door open bebouwing. De speelse ‘shutter’-werking van de kolommen in de achtergevel, samen met de teruggetrokken vloerplaat en balustrade, geeft een goed doordachte oplossing in de verdichting van dit perceel, met behoud van privacy en een minimale inkijk met betrekking tot de buren. Aan de voorzijde bevinden zich op de rooilijn de ruime terrassen van de appartementen. Hier zorgt de ‘shutter’-werking voor het omgekeerde effect. Passanten kunnen moeilijk in de appartementen kijken, terwijl de huurders wel quasi ongestoord naar buiten kunnen turen. De gevel werd zo opgebouwd dat deze zich opent bij toename van de afstand tot het publiek domein.


Robuust en duurzaam

Materialen en technieken worden vooral gekozen omwille van duurzaamheid en robuustheid, om zo de onderhoudskosten in de toekomst tot een minimum te beperken. De buitenschil is voornamelijk opgetrokken uit prefabelementen om zo het bouwproces te versnellen en de kwaliteit te kunnen garanderen.

De energiebehoefte voor verwarming (en koeling) wordt beperkt door de lage U-waarden, luchtdichtheid, efficiënt ventileren en compact bouwen. Maasland Huis investeert vooral in het isoleren van de woongelegenheden, zodat de normen gehaald kunnen worden zonder het toepassen van extra technieken. De platte daken voldoen nu reeds aan de passiefhuis streefwaarden, de vloeren boven de ondergrondse parkeergarage aan de lage-energie streefwaarden. De terrassen en overlopen voorkomen de nood aan actieve koeling, terwijl er in de winter toch genoten kan worden van de zonnewinsten.

GERELATEERDE DOSSIERS