Doorzoek volledige site
16 oktober 2019 | WOUTER POLSPOEL

Boekje inspireert rond herbestemming leegstaande kerken

Illustratie | AR-TUR

AR-TUR, het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen, presenteert met ‘Cahier#8 Landschap van kerken’ een boekje dat inspireert rond de herbestemming van vrijgekomen parochiekerken in de streek. De publicatie bevat onder meer aanbevelingen voor beleidsmakers en enkele casestudy’s van geslaagde herbestemmingstrajecten van kerken.

Hoe kunnen we kerkgebouwen buiten de stad transformeren op een waardevolle manier voor en met de omgeving en wat kunnen we daarbij leren uit onderzoek en gerealiseerde en lopende initiatieven? Dat was de onderzoeksvraag waarmee AR-TUR aan de slag ging.

Het onderzoek kadert binnen het initiatief KEMPENLAND, een ‘experimenteerplek’ voor ruimtelijke uitdagingen in de Kempen die AR-TUR oprichtte en waarvoor het in het kader van het Kunstendecreet van de Vlaamse Overheid een werkingssubsidie ontvangt. Via acht cases besteedt KEMPENLAND aandacht aan actuele en urgente uitdagingen als wonen, vergrijzing en mobiliteit om de kwaliteit van de gebouwde omgeving en de open ruimte in de regio te verhogen.

Voor de case rond herbestemming van kerken werd samengewerkt met RE[ ]CHURCH, een onderzoeksproject van de KU Leuven. Het werd een cultureel project met studiewerk en activiteiten zoals tentoonstellingen, uitstappen en een studiedag waar belanghebbenden, initiatiefnemers en experten in gesprek gingen.

Het resultaat is een reeks aanbevelingen voor beleidsmakers en voor de concrete aanpak van herbestemmingstrajecten. Voorts werpt de publicatie een blik op elf cases van herbestemmingstrajecten van kerken, reflecteert Roel de Ridder van UHasselt op het project en bieden heel wat beelden – onder andere van Olmo Peeters – een gevarieerd beeld op de kerken buiten de stad.

De publicatie kan via deze link gratis worden gedownload. Een gedrukt exemplaar kost 5 euro (exclusief verzendkosten) en kan besteld worden via info@ar-tur.be.

GERELATEERDE DOSSIERS