Doorzoek volledige site
17 oktober 2019

Kwaliteitskamer waakt weldra over Hasseltse bouwprojecten

De herontwikkeling van de Gelatinesite wordt waarschijnlijk een van de eerste projecten waar de Kwaliteitskamer zich zal over buigen. Illustratie | Wouter Polspoel

Belangrijke bouwprojecten in Hasselt worden vanaf begin volgend jaar nauwgezet opgevolgd door een zogenaamde Kwaliteitskamer, met daarin experts in architectuur, stedenbouw, ruimtelijke planning, wonen, duurzaamheid en mobiliteit. “De toegevoegde waarde van het project voor de nieuwe bewoners en de buurt moet weer gaan primeren op de portemonnee van promotoren”, motiveert de stad de beslissing.

Voormalig waarnemend Vlaams Bouwmeester en huidige decaan van de Faculteit Architectuur en Kunst Stefan Devoldere zal de Kwaliteitskamer samenstellen. “De Kwaliteitskamer zal de stad adviseren en begeleiden bij strategische bouwprojecten. Parallel wordt gewerkt aan een langetermijnvisie rond ruimtelijke ordening, die een kader moet vormen voor de begeleiding van de lopende en toekomstige projecten”, vertelt Devoldere, die ook voorzitter is van het Stadsatelier Oostende, dat hetzelfde doel beoogt in de kuststad. “We gaan voor een Hasselt waar het aangenaam wonen, werken, ondernemen en ontspannen is.”


"Regie opnieuw in handen nemen"

Schepen voor Ruimtelijke Ordening Marc Schepers (RoodGroen+) is een van de drijvende krachten achter het initatief. “De ruimtelijk ordening in Hasselt moet een nieuwe richting uit”, is hij van mening. “Wij willen als bestuur de regie opnieuw in handen nemen. Bouwprojecten zullen voortaan niet meer alleen benaderd worden vanuit de portemonnee van de promotoren, maar vanuit de toegevoegde waarde voor de nieuwe bewoners en voor de mensen die al langer in de buurt wonen. De afgelopen jaren hebben de Hasselaren vaak met lede ogen moeten toezien hoe bouwprojecten her en der ingepland en ontwikkeld werden, zonder een ernstig ruimtelijk beleidskader. Daarom verleggen we nu de accenten.”


Betaalbaar wonen

“Meer groen, meer aandacht voor voorzieningen zoals scholen en kinderopvang en alternatieve en duurzame mobiliteit zijn enkele punten waarop wij willen inzetten”, gaat hij voort. “Ook het zoeken naar nieuwe modellen voor betaalbaar wonen is een speerpunt. Het creëren van een aangename en betaalbare woonomgeving is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid, maar ook van de bouwpromotor. Maar daar schort het dus nog vaak en daarom richten we de Kwaliteitskamer op.”


Niet elk bouwdossier

De Kwaliteitskamer krijgt de opdracht visies voor buurtontwikkeling mee te vormen of te verrijken en zal het stadsbestuur na een grondige analyse advies verlenen rond bouwprojecten met een belangrijke impact op het stadsbeeld. “Maar het is zeker niet de bedoeling dat de Kwaliteitskamer zich zal uitspreken over elk bouwdossier”, is Schepers duidelijk. “Vooral in grote projecten wordt ze de ontbrekende schakel tussen opdrachtgever, bouwheer, ontwerper en de stedelijke diensten. Belangrijk is alleszins dat in alle onafhankelijkheid kan worden gewerkt en geoordeeld. De Kwaliteitskamer weert elke vorm van belangenvermenging, partijdigheid of vooringenomenheid.”


Leren van andere steden

De komende maanden wordt de werkwijze van de Kwaliteitskamer nog verder uitgediept en wordt ze samengesteld. “Om in het voorjaar van 2020 dan echt van start te gaan”, aldus Devoldere. “Eerst zullen we in kaart brengen hoe grote steden in Vlaanderen vandaag werken aan de kwaliteitsbewaking. We gaan daarvoor in gesprek met de bouwmeester van Brussel en de Stadsbouwmeesters van Antwerpen en Gent. Eens in actie zullen we de stad adviseren en begeleiden. De Kwaliteitskamer gaat echter niet over de bouwvergunningen zelf. Samengevat gaan we voorafgaand aan die vergunning onze ideeën meedelen zodat we in overleg komen tot een project dat niet alleen een stedenbouwkundige en architecturale maar ook een maatschappelijke meerwaarde biedt”, besluit hij.