Doorzoek volledige site
23 oktober 2019

Met nieuw depot beter inspelen op klimaatverandering

Illustratie | © Ecobeton water technologies
Illustratie | © Ecobeton water technologies
Illustratie | © Ecobeton water technologies

Al 109 jaar, drie generaties lang, timmert ecobeton water technologies aan de weg en geniet daarbij het volle vertrouwen van haar opdrachtgevers en klanten. Recent opende het bedrijf een debot in Beveren. In een straal van ongeveer 30 km rond dit depot is Ecobeton water technologies voortaan ook fysisch aanwezig, en dit in de nabijheid van 59 gemeenten. Het bedrijf merkt dat omgaan met wateroverlast een steeds actueler thema is geworden, 

Sinds de zomer van 2018 blijkt klimaatverandering niet langer een verre realiteit veraf te zijn. Plots is omgaan met zowel wateroverlast als duidelijke watertekorten een reële uitdaging.  Voldoende kwaliteitswater aan een betaalbare prijs is niet langer vanzelfsprekend. (Meer) regenwater bufferen, hergebruiken en infiltreren van niet verontreinigd hemelwater wordt de nieuwe norm, debietremming een logische techniek.

De huidige waterketen is waarschijnlijk nog niet voldoende voorbereid op klimaatveranderingen en de gevolgen ervan op onze leefomgeving. Diverse overheden, maar ook studiebureaus worden daarom logischerwijze extra geprikkeld om versneld oplossingen aan te reiken, die het hoofd helpen bieden aan de effecten van de klimaatveranderingen.

Ecobeton water technologies heeft reeds meer dan een decennium lang voluit aandacht voor de wisselwerking tussen water, leefmilieu en toenemende verstedelijking. Het bedrijf heeft ervoor gekozen niet alleen aan haar economische, maar ook aan haar maatschappelijke opdracht invulling te geven via 'concepts that drive society'.

 

KU Leuven

"Via de inzet van onze engineering nemen wij met onze innovatieve productoplossingen, nog meer dan ooit voorheen in onze geschiedenis, de verantwoordelijkheid op voor onze klanten, opdrachtgevers en voorschrijvers. Reeds geruime tijd werken wij in dat kader trouwens ook nauw samen met een spin-out van de KU Leuven, die ons op academisch niveau ondersteunt om onze productoplossingen nog beter klimaatadaptief te ontwerpen en te dimensioneren", aldus het perscommuniqué van Ecobeton water technologies.

De nieuwe plug-and-play productoplossingen van Ecobeton water technologies staan volledig klaar voor onmiddellijke plaatsing en aansluiting op de werf. Zij ontzorgen klanten verregaand met betrekking tot regenwateropvang, filtering, buffering, infiltratie en debietremming, olie- en korrelafscheiding.

 

Efficiënt en prijsgunstig 

De oplossingen beantwoorden niet alleen 100% aan de dwingende milieuwetgevingen, zij zijn daarnaast ook juist gedimensioneerd of ontworpen om hun functie op de meest efficiënte en prijsgunstige manier in te vullen. Ecobeton water technologies is zich immers ten volle bewust van de beperktheid van budgetten en wil daarom zoveel als mogelijk meerwaarde helpen realiseren binnen de beschikbare middelen.

De uitdagingen en opdrachten worden steeds complexer. Ecobeton water technologies wil klanten daarin op alle mogelijke manieren met raad en daad bijstaan. "Onze engineering, ons accountmanagement en onze afdeling services en dienst na verkoop staan dagdagelijks klaar om hen advies te geven en te ondersteunen in diverse domeinen, zoals assistentie op werfvergaderingen, assistentie bij voorstelling aan de diverse rioolbeheerders, intekenen van productoplossingen in uitvoerings- of rioleringsplan, indiensstelling van sturings-, regel- en meetapparatuur, en in de winterperiode: opleidingen van het werfpersoneel en de calculatie", aldus Ecobeton water technologies.