Doorzoek volledige site
31 augustus 2012 | REDACTIEBUREAU PALINDROOM

Lancering Vlaams Architectuurboek in Venetië

Op de architectuurbiënnale van Venetië werd dinsdag de tiende editie van het architectuur(jaar)boek Vlaanderen voorgesteld. Andermaal een combinatie van diepgaande essays over architectuur en fotoreportages van kwaliteitsvolle projecten. Een must have voor architecten en architectuurliefhebbers. Wat de keuze van de projecten betreft, kan je je wel de vraag stellen of er niet te zeer in de zelfde vijver gevist werd als de voorbije jaren.

Op de architectuurbiënnale van Venetië werd dinsdag de tiende editie van het architectuur(jaar)boek  Vlaanderen voorgesteld. Andermaal een combinatie van diepgaande essays over architectuur en fotoreportages van kwaliteitsvolle projecten. Een must have voor architecten en architectuurliefhebbers.  Wat de keuze van de projecten betreft, kan je je wel de vraag stellen of er niet te zeer in de zelfde vijver gevist werd als de voorbije jaren.

Radicale Gemeenplaatsen - Europese architectuur uit Vlaanderen

Bestaat er zoiets als een Vlaamse architectuur? Een architectuur die eigen is aan deze regio die grote veranderingen ondergaat en tegelijkertijd volop op zoek is naar een identiteit? De projecten die in dit Architectuurboek Vlaanderen zijn verzameld, tonen aan dat de architectuur in Vlaanderen een onderzoek is naar de essentiële taak van het bouwen. Maar de spraakmakende gebouwen en stedenbouwkundige projecten leveren ook een belangrijke en soms verrassende bijdrage aan de leefomgeving en illustreren het culturele elan van de regio.   
De overkapping van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam door Ney & Partners. (Foto: Karin Borghouts)


Nieuwe accenten

Het is het eerste jaarboek sinds Christoph Grafe directeur werd van het Vlaams Architectuurinstituut. Logisch dus dat er andere accenten gelegd worden dan bij de vorige edities. De publicatie heet niet langer architectuurjaarboek maar wel architectuurboek. Als je weet dat het slechts om de twee jaar uitkomt, dekt hierdoor de vlag inderdaad beter de lading. Maar er zijn nog verschillen met de vroegere edities. “Het is veel meer dan voorheen een reflex van de thematieken, van de vragen waar architecten in Vlaanderen mee te maken hebben. Maar er komen ook allerhande ruimere onderwerpen in aan bod zoals de verandering van de steden, de inrichting van landschappen, stadsvernieuwing, nieuwe woonconcepten. Al deze thema’s worden in essays behandeld. Het gaat dus heel wat verder dan een verzameling van best practices”, aldus Christoph Grafe in een interview met Architectura.be, aansluitend op de persreis naar de biënnale.

De fotografie speelt een nog prominentere rol dan vroeger. Het boek begint met een beeldessay van fotografen en kunstenaars over de geselecteerde projecten, zonder tekstuele toevoeging. Een bespreking an sich van de geselecteerde projecten zoals vroeger het geval was, is er niet meer bij.
Na de reeks foto’s volgen essays over onder meer de revitalisering van de Vlaamse infrastructurele publieke Ruimte ( Aglaée Degros), nieuwe woonconcepten (Stefan Devoldere), gemeenplaats en classicisme (Dirk Somers), enz.

Zelfde vijver

Hoewel het boek andermaal een must have is voor alle architecten en architectuurliefhebbers, kunnen er toch enkele kritische aantekeningen gemaakt worden over de keuze van de geselecteerde projecten. Het aantal projecten is beperkt tot 16 met daarbij twee bureaus (51N4E en Office Kersten Geers David Van Severen) die elk twee keer voorkomen en ook nog eens twee buitenlandse bureaus (het MAS van Neutelings – Riedijk en de Kattendijktorens van Diener & Diener).

Dat maakt dat het aantal Vlaamse bureaus en projecten dat aan bod komt in deze publicatie - die toch aanzien wordt als een staalkaart van de Vlaamse architectuur - erg beperkt is. Persoonlijk hadden we toch liever een iets ruimere selectie gezien met ook wat meer verrassende, nieuwe namen. Het valt immers op dat er toch weer heel sterk in de zelfde vijver gevist werd: Robbrecht & Daem, de vylder vinck tailleu, Ney & Partners, Office, 51N4E,….

Als we de buitenlanders buiten beschouwing laten, vinden we slechts 5 bureaus terug die we niet al kennen van een van de vorige jaarboeken: noA (Hertogmolens Aarschot), Atelier JPXL (Vlamsarktbrug Dendermonde), Gijs Van Varenbergh (Reading between the Lines, de prachtige doorzichtige kerk in Borgloon) en Indra Janda (binnenkoer met buitenkamer Smetlede).
Die kritiek doet zeker geen afbreuk aan de kwaliteit van de geselecteerde bureaus. Het is absoluut  geen toeval dat ze in diverse media en architectuurprijzen telkens weer opduiken. Het jammere is dat er door het beperkt aantal projecten en het overwicht van de gevestigde namen te weinig nieuwe architectenbureaus de aandacht krijgen die ze verdienen. Zeker als je weet dat ze nu nog eens twee jaar moeten wachten op de volgende editie.

Vervolgreeks op Architectura

De volgende maanden zal Architectura.be zeker nog terugkomen op de lancering van het jaarboek met reportrages over de geselecteerde projecten en interviews met de architecten.

    

Aangename verrassing in het nieuwe architectuurboek is de doorzichtige kerk Reading between the Lines in Borgloon van Gijs Van Varenebergh. (Foto: Filip Dujardin)
 

Feitelijke gegevens

Teksten van Christoph Grafe (DE, hoofdredacteur), Aglaée Degros, (LUX), Maarten Delbeke (BE), Stefan Devoldere (BE), Christian Kieckens (BE), André Loeckx (BE), Dirk Somers (BE), Axel Sowa (DE), Ellis Woodman (UK) e.a.
Beeldessays van Karin Borghouts, Marc De Blieck, Michiel De Cleene, Filip Dujardin, Nick Hannes, Jan Locus, Arno Roncada, Johannes Schwartz, Dieter Telemans en Els Vanden Meersch
Verantwoordelijke uitgever: Christoph Grafe, directeur Vlaams Architectuurinstituut
Te koop aan 39,95 euro via www.vai.be en in de boekhandel, ook beschikbaar in het Engels
ISBN 9789081326346 (NL) en 9789081326353 (ENG)


Nieuw is ook dat het architectuurboek deze keer verkrijgbaar is in vier verschillende covers. Op deze cover zie je een project van Indra Janda. (foto: Arno Roncada

 


VAI-directeur Christoph Grafe, directeur van het VAI, legde in venetië voor de camera van Architectura.be uit welke nieuwe accenten er dit jaar gelegd werden in het Architectuurboek Vlaanderen.