Doorzoek volledige site
11 september 2012

Ar-tur zet met expo de Turnhoutse school in de kijker

Het relatief recente en nog onbekende erfgoed dat de Turnhoutse School nalaat, is bijzonder kwetsbaar. Ar-Tur vatte daarom het ambitieuze idee op om via een tentoonstelling en een publicatie dit erfgoed te herwaarderen. De tentoonstelling vindt plaats in de leegstaande bibliotheek in Cultuurhuis de Warande van 24/11/2013 tot en met 27/01/2013.

Het relatief recente en nog onbekende erfgoed dat de Turnhoutse School nalaat, is bijzonder kwetsbaar. Ar-Tur vatte daarom het ambitieuze idee op om via een tentoonstelling en een publicatie dit erfgoed te herwaarderen. De tentoonstelling vindt plaats in de leegstaande bibliotheek in Cultuurhuis de Warande van 24/11/2013 tot en met 27/01/2013.
Lou Jansen, opgave 2de jaar Sint-Lucas, 1957, bewaarplaats APA


In de golden sixties kenden verscheidene steden een economische, demografische en culturele expansie, en verscheen de laatmodernistische architectuur in het straatbeeld. Ook in Turnhout leverden verschillende architecten hun bijdrage: Paul Neefs, Atelier Vanhout & Schellekens en het bureau van Lou Jansen en Rudi Schiltz. Hun werk staat bekend als de ‘Turnhoutse School’, hoewel ze, binnen de krijtlijnen van het laatmodernisme, elk een eigen vormgeving hanteerden.

Ze haalden de architectuurtijdschriften met moderne en goedverzorgde woningen. Maar ze namen ook samen deel aan grotere projecten, zoals de Parkwijk, de lagere school Sint-Victor en het cultureel centrum de Warande.

 

Ar-Tur, het architectuurcentrum voor de Antwerpse Kempen, wil de kennis over kwalitatieve eigentijdse architectuur aanscherpen en advies verlenen bij de al maar complexer wordende ontstaansprocessen van gebouwen en infrastructuur, waardoor het inspirerende van architectuur meer dan eens wordt miskend.

Het einde van het cultuurjaar Turnhout 2012 en de leegstaande zalen van de bibliotheek van de Warande - een gebouw van Vanhout & Schellekens, Wauters en Schoeters - vormen het ideale kader voor deze tentoonstelling. De tentoonstelling biedt een inzicht in deze unieke periode en werpt een blik achter de schermen van de architectuur. De studies, reizen, relaties met de bouwheren, en onderlinge samenwerkingen: het volle leven van de architecten komt ruim aan bod.

Voor de scenografie werd architect Christian Kieckens aangetrokken. Hij bundelde de originele plannen en documenten uit onder meer de archieven van de architecten en van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, de nieuwe foto’s van Lander Loeckx en nieuwe maquettes in een boeiend parcours.

Op de tentoonstelling wordt ook de documentaire film ‘Huiselijk modernisme’ van Terenja Van Dijk vertoond, een eerdere productie van Ar-Tur.

Bij de tentoonstelling hoort een uitgebreide publicatie, waarin Yves De Bont en Francis Strauven de grote en de kleine verhalen van de architecten en hun gebouwen vertellen. Het boek bevat meer dan 350 bladzijden met meer dan 500 afbeeldingen. Francis Strauven belicht het leven en werk van Paul Neefs, terwijl Yves De Bont dat van Jansen en Schiltz en dat van Vanhout en Schellekens behandelt. Dirk Laureys van het APA schreef een bijdrage over de voorloper Eugène Wauters. De architectuur van de Turnhoutse School wordt in een ruimere context geplaatst door de essays van Els De Vos (Artesis Antwerpen) over de relatie architect-bouwheer, van Karina Van Herck (KU Leuven) over de sociale huisvesting en van Janina Gosseye (KU Leuven) over ‘het vormgeven van het collectieve’. Tot slot beschrijft Yves De Bont uitgebreid de ontstaansgeschiedenis van de drie grote projecten.


Tentoonstelling

24/11/2012-27/01/2013, vr-zo 11-17u, in de leegstaande bibliotheek in Cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout, www.ar-tur.be, info@ar-tur.be, toegang: 5,00 EUR


Publicatie

Yves De Bont en Francis Strauven, Architectuur in de golden sixties – De Turnhoutse School, Uitgeverij Lannoo, 2012, 39,99 EUR


DVD

Terenja Van Dijk (regie), Huiselijk modernisme: 3 woningen rond Turnhout (50 minuten), Ar-Tur architectuurcentrum, Turnhout, 2009, verkoopprijs: 18,00 EUR