Doorzoek volledige site
14 november 2019 | WOUTER POLSPOEL

Mechelse Thomas More-campus De Vest verdubbelt capaciteit met nieuw gebouw

Illustratie | Stramien
Het nieuwe gebouw krijgt groendaken en komt naast het huidige gebouw, aangegeven met een stippellijn, te liggen. Illustratie | Stramien
Illustratie | Stramien
Illustratie | Stramien
Illustratie | Stramien
Illustratie | Stramien
Illustratie | Stramien
Illustratie | Stramien
Illustratie | Stramien
De nieuwbouw komt tussen het huidige gebouw (links) en de spoorlijn te staan. Illustratie | Stramien

De Thomas More-campus De Vest in Mechelen breidt uit. De hogeschool koos uit 24 teams de TV Stramien-Arcade als ontwerper voor het nieuwe gebouw, waarmee ze de capaciteit van de campus bijna verdubbelt.

Campus De Vest ligt op een complexe stadslocatie, tussen de spoorwegberm, de Zandpoortvest en de Dijle. Die laatste is de meest aantrekkelijke ‘buur’ en dus richt Stramien de vernieuwde campus in navolging van het aantrekkelijke Dijleterras naast het huidige gebouw, volledig naar de Dijle. De naastgelegen spoorlijn was echter ook bepalend in het ontwerp. Met groene daken en transparante gevels met een doorzicht tot in de foyer, zullen voorbijrijdende treinreizigers de campus ervaren als een bruisende plek in de stad.


Utopiastraat

De huidige campus functioneert als een compositie van op zichzelf staande bouwvolumes. Het ontwerp, dat voor een stuk ook renovatie omvat, keert die situatie volledig om en verzamelt de oude en nieuwe gebouwen rond een centrale binnenstraat die alle onderdelen van de campus met elkaar verbindt. Op die manier wordt de campus opgevat als een stukje stad in de stad en is er veel ruimte voor spontane ontmoeting en communicatie. Alle toegangen, verbindingen en circulaties worden geënt op die nieuwe binnenstraat, die dé drager van de campus wordt, maar ook een koppelstuk tussen de campus en het Mechelse openbaar domein. Stramien doopte de centrale laan Utopiastraat.


Open huis

Stramien vat het nieuwe gebouw, waarvoor wel het cafetaria en de twee aula’s aan de Dijle worden gesloopt, op als een open marktplaats voor kennisvergaring- en uitwisseling. Onder meer een koffiebar en frituur en open raampartijen op de gelijkvloerse verdieping moeten die visie faciliteren. Niet alleen visueel, maar ook fysiek wordt de vernieuwde campus een open huis. De centrale foyer die zich spreidt over twee verdiepingen, verbindt alle onderdelen van de nieuwe school, zoals het restaurant, het leercentrum aan de kant van de Dijle en de aula’s, die dankzij een mobiele akoestische wand trouwens aanpasbaar zijn in capaciteit. Met een grote open tribune wordt het gelijkvloers er met de eerste verdieping verbonden. De foyer biedt zicht op het spoor, de Utopiastraat en het onthaal van de nieuwe campus. De ruimte geeft bovendien rechtstreeks toegang tot de centrale daktuin die zich op de tweede verdieping bevindt.


Aanpasbaar

Het nieuwe gebouw krijgt een felixbele draagstructuur met voldoende grote overspanningen die het mogelijk maken grote lokalen te voorzien zonder storende kolommen, maar ook toelaten om indelingen in de toekomst te wijzigen zonder ingreep op de draagstructuur van het gebouw. Om die reden wordt ook maximaal gewerkt met voorgespannen prefabvloerelementen tot maximaal 15 meter. Voor grotere overspanningen zullen dubbele TT-platen in voorgespannen beton gebruikt worden.


Modulair vliesgevelsysteem

De architectuur zet in op een sterk eenheidsbeeld van het ensemble. Een modulair gevelsysteem zorgt voor een hoge perforatiegraad en koppelt een maximale energetische performantie aan een optimale daglichttoetreding. Vliesgevels met een verticale geleding worden ingevuld met heldere driedubbele beglazing en matte structuurbeglazing.


Duurzaamheidsplaatje

De vernieuwde campus is duurzaam. Voor Stramien hoeft duurzaamheid niet per definitie verkregen te worden via allerlei installaties en technieken, maar kan dat ook door gewoon gebruik te maken van logisch denken en gezond verstand. Stramien zorgt er zo in eerste instantie voor dat de gebouwen ontwerpmatig maximaal inspelen op factoren als bezonning, daglicht en oriëntatie. De stedelijke context laat op dat vlak natuurlijk geen totale keuzevrijheid toe, maar toch zet het bureau in het ontwerp in op principes als bouwkundige beschaduwing tegen oververhitting, gebruik van inertie van de bouwmassa voor natuurlijke koeling en het maximale gebruik van daglicht. Uiteraard worden die ingrepen aangevuld met technische ingrepen zoals performante gevels met zonwering, zonnepanelen op het dak en een goeie isolatie en luchtdichtheid.

Een groot deel van het nieuwe gebouw wordt gekoppeld aan een bodemwater-water-warmtepomp die warmte of koude aan de bodem onttrekt. Er worden daarvoor twee putten aangebracht. In de zomer wordt koud water uit één van de putten opgepompt. Via een warmtewisselaar wordt de koude vervolgens afgegeven aan het gebouw. In de winter doet de andere put hetzelfde voor de verwarming van het gebouw.


Regenwaterrecuperatie

Ook naar de waterhuishouding ging de nodige aandacht. De daktuinen vangen het water op, waarna het gefilterd wordt en hergebruikt kan worden. Ook in de Utopiastraat wordt slim omgesprongen met regenwater. Goten begroeid met droogbestendige planten vangen er het regenwater op en zorgen voor plaatselijke infiltratie ervan in de verharde ruimte.


uitbreidbare fietsenstalling

Er komt ook een nieuwe parking voor 70 wagens en een fietsenstalling van 500 plaatsen. Om de ambities van de stad Mechelen als fietsstad te realiseren kan de fietsenstalling uitgebreid worden op de parking. Dan zal er nog slechts plaats zijn voor 20 wagens maar kunnen er wel 1.200 fietsen worden gestald. Rond het gebouw is ook een strook van minimum 4 meter breed gereserveerd voor brandweer en veiligheidsdiensten. Laden en lossen gebeurt aan de achterzijde van het gebouw, weg van de studenten.

De uitbreiding en gedeeltelijke verbouwing zijn goed voor een investering van bijna 24 miljoen euro. In 2021 zouden de werken moeten kunnen starten.

GERELATEERDE DOSSIERS