Doorzoek volledige site
19 november 2019 | WOUTER POLSPOEL

Nieuwe gebouwen Hoeilaartse school Het Groene Dal zijn klaar

Illustratie | Tim Vandevelde
Illustratie | Tim Vandevelde
Illustratie | Tim Vandevelde
Illustratie | Tim Vandevelde
Illustratie | Tim Vandevelde
Illustratie | Tim Vandevelde
Illustratie | Tim Vandevelde
Illustratie | Tim Vandevelde
Illustratie | Tim Vandevelde

De uitbreiding van basisschool Het Groene Dal in Hoeilaart van de hand van HASA architecten is klaar. De opbouw van de twee nieuwe volumes, netjes ingebed in de hellingen van het schoolterrein, werd grotendeels voorzien in geprefabriceerd beton, wat de snelheid van het bouwproces ten goede kwam.

De over het schoolterrein verspreide verouderde paviljoenen naast het hoofdgebouw werden vervangen door twee nieuwbouwvolumes. Eén daarvan werd verbonden met het bestaande hoofdgebouw. Dat nieuwbouwvolume bevat administratieve lokalen en klaslokalen. De kleuterklassen liggen begrijpelijkerwijs op het gelijkvloers. De brede gang waarlangs de klassen liggen, kan bij slecht weer gebruikt worden als speelplaats. Het andere volume staat los en herbergt een nieuwe eetzaal en sportzaal. Door te kiezen voor twee nieuwe gebouwen, werd het mogelijk ertussen een nieuwe fietsenstalling te creëren en een centrale hoofdingang, ter vervanging van de bestaande diverse kleine toegangen tot de school. Een luifel tussen de twee gebouwen kenmerkt die nieuwe hoofdingang. Voor de toegang ligt een pleintje dat het schooldomein met de straat verbindt.


Ook naschools bruikbaar

Beide volumes bieden meer ruimte dan de oude paviljoenen, maar volgen wel hetzelfde tracé zodat de straathoek onbebouwd blijft en de bomen op het terrein konden worden behouden. Het was een bewuste keuze van HASA architecten twee gebouwen te ontwerpen in plaats van één nieuwbouw, zodat het volume met eet- en sportzaal ook naschools bruikbaar is. Daarom kreeg dat volume naast een ingang via de speelplaats ook eentje via de straat.


Verspringende gevelvlakken

De twee gebouwen, die zich kenmerken door een performante gebouwschil en duurzame bouwtechnieken, werden netjes in het hellend schoolterrein ingebed. De constructies kregen verspringende gevelvlakken in baksteenmetselwerk, die de schaal van de gevel verkleinen, en zichtbetonnen luifels, die schaduw in de klassen brengen. Vides, binnenramen en daklichten brengen het zonlicht binnen en doen de gebouwen luchtig en ruim aanvoelen. De doorzichten tussen de verschillende bouwlagen en functies maken de school bovendien goed leesbaar en boeiend voor de kinderen.


Van overal zicht op het groen

Door de nieuwbouw langs de randen van het terrein te voorzien, schermt ze samen met de bestaande bebouwing de verschillende speelplaatsen af van de straat. De buitenruimte in het hart van de school werd trouwens opgedeeld in speelplekken in functie van leeftijd en soort spel en bestaat zowel uit verharde als groene delen. Groen was trouwens een kernwoord in het ontwerp: vanuit alle lokalen en de circulatieruimte is er zicht op het omringende groen.


Aanpasbaar

De opbouw van de volumes werd voorzien in geprefabriceerde betonnen kolommen en balken, wat het bouwproces versnelde en de kosten deed dalen. De vloeren werden ter plaatse gegoten en het skelet werd ingevuld met lichte wanden. Die ingreep maakt de aanpasbaarheid van lokaalgroottes en programmatorische wijzigingen eenvoudig mogelijk. Het uiteentrekken van functies met kleinere maatvoering zoals de klassen en de administratieve lokalen en de functies die een grotere overspanning en een ander soort technieken vragen, zoals de refter en turnzaal, vergroot dan weer de constructieve logica van de gebouwen en optimaliseert de technieken.

Cenergie stond in voor die technieken, Deflander voor de stabiliteit. Dirk De Groof trad dan weer op als algemeen energetisch bouwkundig studie- en adviesbureau.

GERELATEERDE DOSSIERS