Doorzoek volledige site
20 november 2019

Gebruik van Hebel Plus draagt bij aan energieneutraal gebouw

Illustratie | © Xella
Illustratie | © Xella
Illustratie | © Xella
Illustratie | © Xella
Illustratie | © Xella
Illustratie | © Xella

Wanneer brandveiligheid, akoestiek, comfort én budget de prioriteiten zijn in industriebouw, is een opbouw in Hebel cellenbeton wellicht een logische keuze. Dat werd nogmaals aangetoond in Roeselare waar de nieuwe dansstudio’s voor Hypnosis Dance Academy worden geopend, naar een ontwerp van Akro Nova (architect Inge Desmet). In het energieneutraal gebouw, opgebouwd met het Hebel Plus systeem, genieten intussen duizenden jongeren van dans en muziek.

Dansstudio Hypnosis Dance Academy in Roeselare kan bogen op een sterke nationale en internationale reputatie. Een eigen gebouw op maat zou nog meer ruimte geven aan het potentieel, de creativiteit en het aanbod van Hypnosis. Vooral omwille van budgettaire redenen, leek dit voor Steve Burggraeve, zaakvoerder van Hypnosis, een quasi onhaalbare kaart. Na een gesprek met Govar, kwam hier echter verandering in. Als specialist in industriebouw, kon Govar immers oplossingen bieden die niet alleen technisch maar ook budgettair inspelen op het eisenpakket van Steve.

De wensen en ambities van Steve waren nochtans niet gering. Steve: "Ik heb mij laten inspireren door het Amerikaanse high school-model waar school en vrije tijd geïntegreerd worden tot een volwaardige opleiding. Deze invulling wilden ook wij aan ons danscentrum geven. Hypnosis is immers niet alleen een dansstudio, maar is als sportief centrum geïntegreerd bij de school MSKA Roeselare door ondersteuning te geven aan de middelbare sportopleidingen voetbal en wielrennen. Deze samenwerking wordt nog intenser nu we ook de middelbare opleiding ‘De Dansacademie’ aanbieden, een primeur voor Vlaanderen."

Begin 2019 kon Hypnosis hun eigen klimaatneutraal dansinstituut in gebruik nemen. Het partnership met GO school MSKA was cruciaal, de grond wordt bijvoorbeeld in erfpacht van de school gehuurd. Het nieuwe gebouw van in totaal 1.200 m² biedt plaats aan:

  • drie dansstudio's en een privéstudio, elk met een zwevende vloer, geklimatiseerd en akoestisch geïsoleerd;
  • 'chill'zones;
  • bar;
  • kleedruimtes en sanitaire voorzieningen;
  • geluidsdichte studeerzone waar dansers de mogelijkheid hebben om te studeren voor of na de lessen, zeker zinvol met het oog op de middelbare dansacademie opleiding.

Omwille van de bestemming en de nabijheid van school- en internaatgebouwen gelden er strenge brandnormen voor dit gebouw. Concreet diende men 'Bijlage 2' van de brandveiligheidsnormen te respecteren, aanzienlijk strenger dus dan wat opgelegd wordt voor klassieke industriële gebouwen. Naast brandveiligheid ligt ook op vlak van akoestiek de lat erg hoog. Een dansstudio en muziek gaan natuurlijk hand in hand, maar niet iedereen heeft hierbij dezelfde wensen. De dansers willen de muziek zo optimaal mogelijk kunnen beleven terwijl de buurtbewoners anderzijds hier liefst niets van willen horen.

 

Klimaatneutraal bouwen

Daarenboven was voor Steve, die van opleiding geograaf is, ook de ecologische voetafdruk van prioritair belang. Voor hem was het noodzakelijk dat het gebouw geen gebruik maakte van fossiele brandstoffen en energieneutraal is. Dankzij het concept van het gebouw, de gekozen materialen en de inzet van zonnepanelen is het gelukt om het eerste energieneutrale dansstudio in België te bouwen, hoewel Steve hoopt dat hier snel verandering in komt.

Hebel Plus bleek één van de sleutels te zijn om dit uitvoerig eisenpakket te verzoenen met het beschikbare budget. Hebel Plus is een bouwsysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van de combinatie Hebel cellenbetonplaten en metalen sandwichpanelen die rechtstreeks op de Hebel panelen worden gemonteerd.

 

Brandveiligheid en akoestiek

Patrick De Vos, projectverantwoordelijke van Xella, onderstreept de logische keuze voor Hebel. "Hebel is net zoals Ytong opgebouwd uit cellenbeton en dus één van de meest doeltreffende materialen op vlak van brandveiligheid. Cellenbeton is op zich namelijk onbrandbaar. Daarenboven beschikt Hebel over zeer goede akoestische eigenschappen, zeker in vergelijking met een binnenafwerking in beton of metaal. De wandopbouw die hier werd toegepast is een sandwichpaneel van 8 cm dikte gemonteerd op een 15 cm dik gevelelement van Hebel.

Hebel Plus speelt bovendien in op de toenemende vraag naar energieneutraal bouwen. Zo beschikt Hebel cellenbeton niet alleen over zeer goede thermische eigenschappen, het is bovendien isolerend in de massa, waardoor het eenvoudiger is om koudebruggen te vermijden, ideaal dus om te voldoen aan de EPB eisen.

 

Inertie

Inge Desmet, architect van het project, vervolledigt de technische en conceptuele voordelen van cellenbeton: "Op vlak van inertie scoort cellenbeton beter dan bijvoorbeeld beton of metaal. Dit betekent dat cellenbeton zeer goed warmte of koude kan opnemen om het vervolgens vertraagd vrij te geven, wat een natuurlijke manier is om de binnentemperatuur in een gebouw te regelen. Cellenbeton is als materiaal ook dampopen, waardoor het mee de luchtvochtigheid in een ruimte in evenwicht brengt, niet onbelangrijk in een dansstudio waar intens aan sport gedaan wordt."

Johan Blomme, Technisch Commercieel Afgevaardigde van Govar, ziet nog bijkomende voordelen van Hebel: "Cellenbeton is een licht materiaal waardoor de fundering minder belast wordt en dus goedkoper wordt. Bij het concept van een gebouw gaat men dikwijls voorbij aan de impact van de materiaalkeuze op het geheel. Nochtans zit daar dikwijls het grootste voordeel in timing en budget. Niet alleen qua gewicht, en dus de kost voor fundering, is Hebel een voordeel, ook qua afwerking biedt Hebel een voordeel tegenover bijvoorbeeld beton. Hebel is immers van nature wit, waardoor een ruimte van nature helder oogt, in geval van beton zou er in dit geval sowieso nog geschilderd moeten worden.

Ook tijdens de montage en het projectverloop zijn we enthousiast over Hebel Plus. We konden immers al starten met de binnenafwerking van het gebouw na de montage van de Hebel wandpanelen. Ondertussen kon de gevelafwerking met sandwichpanelen vrijwel ongestoord uitgevoerd worden. Ook de montage verliep zeer vlot. Met behulp van speciale schroeven kunnen de sandwichpanelen rechtstreeks, zonder tussenstructuur, op de Hebel panelen geplaatst worden."