Doorzoek volledige site
11 december 2019 | WOUTER POLSPOEL

VRT hakt op 16 december knoop door over procedure voor nieuwbouw

Hoeveel van dit eerste ontwerp blijft behouden? Het is slechts één van de vragen waar de VRT zich op 16 december over buigt. Illustratie | Robbrecht & Daem

De VRT hakt op maandag 16 december de knoop door over de procedure voor het ontwerp en de realisatie van zijn nieuwe gebouw. Begin november zette de openbare omroep met onmiddellijke ingang de samenwerking stop met de tijdelijke vereniging van architecten en ingenieurs die waren aangeduid wegens een “onaanvaardbare budgetoverschrijding”. Er liggen nu verschillende scenario’s op tafel: het ontwerp blijft (deels) behouden, er komt een nieuwe ontwerpwedstrijd of er wordt een nieuw team gekozen uit de eerste projectoproep.

Begin november geraakte bekend dat de VRT de samenwerking stopzette met de vereniging van architecten en ingenieurs die haar nieuwe gebouw in het Mediapark had ontworpen. De offertes van de aannemers zouden allemaal minstens 186 miljoen euro bedragen, terwijl er maar 150 miljoen euro was voorzien.

De raad van bestuur van de VRT blijft echter niet bij de pakken zitten en komt op maandag 16 december samen om een beslissing te nemen over het plan van aanpak. Lanceert de openbare omroep, net als de vorige keer, een ontwerpwedstrijd? Of kiest de VRT ervoor om architect en aannemer in dezelfde projectoproep te zoeken? Hoeveel van het oude ontwerp kan behouden blijven? Dat zijn de onderwerpen die op tafel liggen.


"Liefst geen nieuwe timing"

"We hopen dat de bouwmeester opnieuw betrokken wordt om de architectuurkwaliteit te bewaren", zegt projectleider van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), belast met de coördinatie van de uitvoering van het Mediapark. "Daarnaast hopen we ook dat het nieuwe concept geïntegreerd zal worden in de omgeving. Er was in het vorige ontwerp publieke ruimte voorzien voor evenementen met de RTBF. We hopen dat die behouden blijft."

Daarnaast mikt de MSI ook op een timing die zo dicht mogelijk tegen de oude planning aanleunt. "Anders moeten we onze planning herdefiniëren", zegt Fonteyn. "We willen aan de Reyersingang beginnen. De RTBF en de VRT zouden op hetzelfde moment verhuizen en het gewest zou de gebouwen in één keer afbreken." Die planning moet mogelijk dus worden gewijzigd.