Doorzoek volledige site
23 december 2019 | WOUTER POLSPOEL

Beslissing Brusselse bouwmeester valt in januari

Het mandaat van Kristiaan Borret als Brussels bouwmeester loopt eind dit jaar af. Hij gaf deze zomer te kennen open te staan voor een nieuwe ambtstermijn. Illustratie | Andrea Alessio

Minister-president Rudi Vervoort en staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet zullen de Brusselse regering in januari een nieuwe bouwmeester voordragen. Ze kregen op 19 december de opdracht daarvoor onderhandelingen te voeren.

In mei schreef het Brussels Gewest op basis van een mededingingsprocedure met onderhandeling en Europese bekendmaking een overheidsopdracht voor diensten uit voor de aanstelling van een nieuwe bouwmeester voor de komende vijf jaar. De bouwmeester heeft volgens de Brusselse regering als taak "de architecturale, stedelijke en landschapskwaliteit in de stad te verbeteren en een ambitieuze strategische visie daarop te bevorderen". Het mandaat van de huidige Brusselse bouwmeester, Kristaan Borret, loopt eind dit jaar af. Deze zomer liet Borret, die eerder ook al zijn sporen verdiende als Antwerps bouwmeester, wel verstaan een nieuw mandaat te zien zitten.

Een advies van het adviescomité eind november was de volgende stap in de procedure. Minister-president Rudi Vervoort en staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet kregen nu de opdracht onderhandelingen te voeren met de kandidaten. In januari doen ze de regering dan een voorstel voor een nieuwe bouwmeester.