Doorzoek volledige site
02 januari 2020

Gebouw en bewoners beschermd tegen ongewenste trillingen

Illustratie | © CDM

De werken aan de pendelparking van het station van Aalst en haar omgeving naderen voltooiing. Op de site komen een parkeergebouw, fietsenstallingen, een nieuw Denderplein, woningen en een ‘Galleria’-gebouw met kantoren voor NMBS-personeel. 

Het station en de omgeving worden een modern en toegankelijk knooppunt voor trein, bus, auto, fiets en voetganger. De stad Aalst, de NMBS-Groep en De Lijn investeren samen 40 miljoen euro in de verfraaiing van de Aalsterse stationsbuurt.

Aan de achterkant van het treinstation, langsheen het spoortalud, wordt volop gewerkt aan een nieuw parkeergebouw met een overdekte fietsenstalling voor zo’n 800 tweewielers. Tussen de bestaande en nieuwe onderdoorgang naar de spoorperrons komt het zogenaamde 'Galleria-gebouw' met winkels op het gelijkvloers en daarboven kantoorruimtes en technische lokalen van de NMBS. Zowel de pendelparking als het Galleria-kantoorgebouw moet tegen eind volgend jaar klaar zijn.

 

Stravibase Raft

Om de voortplanting van grondgeluid en trillingen afkomstig van de naastgelegen sporen naar de nieuwbouw te beperken werd over de volledige lengte van de 50m lange en 6,5m hoge soilmixwand een Stravibase Raft oplossing aangebracht. Na afrolling van bovenaf van de rubberen akoestische isolatiemat werd hier een muur in gewapend beton tegenaan gegoten.

Door het aanbrengen van deze extra dempende laag krijgen vibraties geen vrij spel en wordt het gebouw en diens bewoners beschermd tegen ongewenste trillingen en het hiermee gepaard gaande lawaai. 

GERELATEERDE DOSSIERS