Doorzoek volledige site
06 januari 2020 | WOUTER POLSPOEL

Controleer met Solibri snel of uw BIM-model voldoet aan de wetgeving

Als enig BIM-kwaliteitsborgingssysteem op de markt is Solibri een onmisbare tool in elk BIM-proces. Met de standaard regelsets legt het softwarepakket, waarvan KUBUS in de Benelux de exclusieve verdeler is, eventuele problemen automatisch bloot. Ook controleren of het BIM-model voldoet aan de Belgische wetgeving kan eenvoudig en snel. Of het BIM-model gemaakt werd in ARCHICAD, Revit, Tekla of andere gecertificeerde modelleersoftware maakt daarbij niet uit, Solibri kan ze allemaal aan.

Het BIM-model, opgeslagen als IFC-file, kan in Solibri handmatig of automatisch worden gecontroleerd op basis van regelsets. Handmatig door in 3D over het model te ‘lopen’ en op de juiste plekken doorsneden te maken voor visuele controle, automatisch door een vooraf gedefinieerde regelset toe te passen. Een heleboel van die regels zitten standaard in Solibri en zijn ontstaan uit jarenlange ervaring met het toetsen van modellen in de praktijk. Het gaat dan om allerlei praktische zaken, zoals de controle van verticale afstand tussen componenten, controle op draagconstructie, het controleren over disciplines heen enzovoort. Maar ook checks op de intersecties tussen isolatie en leidingen en kanalen behoren tot de mogelijkheden.


Controles voor elke bouwfase

De basissets aan regels die met Solibri meegeleverd worden, kunnen worden aangepast aan de verschillende fases van het bouwproces. Zo kan bij het begin van het project bijvoorbeeld worden gecontroleerd of ruimtes juist zijn ingedeeld en worden in latere fases meer complexe eisen onder de loep genomen. Een model kan ook gecontroleerd worden met conditionele regels. In dat geval wordt enkel rekening gehouden met regels die gelden onder bepaalde voorwaarden en worden de andere regels niet actief.


Zelf regels toevoegen

Naast de basissets aan regels, hebben gebruikers ook de mogelijkheid zelf regels of regelsets toe te voegen. Een goed voorbeeld is de specifieke controle Regelgeving BE. Die basisset bestaat uit regels die zich baseren op de Belgische wetgeving en is dus een heel belangrijke controle voor architecten. De Belgische wetgeving is echter geen statisch gegeven en kent ook veel specificaties en uitzonderingen. Daarom kan de architect zelf specifieke regels toevoegen aan die set.

Een voorbeeld van zo’n specificatie is de maximale afstand tot vluchtroutes. Wordt in het BIM-model een probleem gevonden op dat vlak, dan kleurt de bewuste component rood. Dat kan een deur zijn die te smal is, of een ruimte die geen aansluiting heeft met een vluchtweg. Om de vluchtroutecontrole juist te laten verlopen, is het wel van cruciaal belang dat de ruimtes juist benoemd werden. Dat hoeft niet per se bij het maken van het BIM-model, want kan ook nog in Solibri zelf. De vluchtroutecontrole baseert zich immers op ‘verblijfruimtes’. In die ruimtes moet de controle vanuit eender welke hoek binnen de 30 meter een deur vinden. Vanuit elke deur moet vervolgens ook een route naar de uitgang lopen. De gebruiker kan zelf instellen welke ruimtes – onthaal, kantoor, restaurant … – hij als verblijfsruimte definieert. Er bestaan ook nog controles op het gebied van onder meer veiligheid, gezondheid en toegankelijkheid. Respectievelijke voorbeelden zijn de minimale ballustradehoogte t.o.v. het vloerpeil, minimale daglichttoetreding en afmetingen van deuropeningen.


Specifieke projecteisen controleren

Er is ook nog een speciale standaardcontrole voor architecten, die eigenlijk niets met de algemene regelgeving te maken heeft. Via die controle kan hij het model controleren op specifieke eisen van een project – aantal ruimtes per verdieping, afstand tussen restaurant en sanitaire gedeelte … Zeker bij grote projecten is dat raadzaam. Die eisen kunnen makkelijk worden ingeladen in Solibri vanuit een Excel-file.


En wat dan?

Wat staat de architect dan concreet te doen bij gevonden problemen? Hij heeft twee opties. Eén: de architect negeert het probleem. Hij kan bijvoorbeeld vinden dat het niet erg is dat er in een gang te weinig daglichttoetreding is of kan ermee leven dat een toilet een paar meter te ver van het restaurant ligt. Twee: hij kan al de probleempunten aanduiden en er een presentatie – in pdf, Excel of BCF – van maken die dan in de oorspronkelijke BIM-software kan worden geopend, want het is daar dat de aanpassingen moeten worden doorgevoerd.

Kortom: kostelijke fouten opsporen vóórdat ze zijn gemaakt, dat is de grote kracht van Solibri. Het werkt even eenvoudig als doeltreffend: je bouwt het complete gebouw eerst virtueel in eender welke BIM-software en schakelt vervolgens Solibri in. En die intelligente modelcontrole is dus veel meer dan louter clashdetectie. Het brengt de faalkosten omlaag, optimaliseert de kwaliteit van het model en geeft de samenwerking tussen de verschillende partners een boost.

GERELATEERDE DOSSIERS