Doorzoek volledige site
30 oktober 2012

Meest Inspirerende Architectuurboek 2012: (Re)visiting-(re)inventing - BURO II - Sun Architecture

Tijdens de Architectuur- en Bouwdag op de Antwerpse Boekenbeurs op 4 november wordt ook het Meest Inspirerende Architectuurboek van 2012 bekroond. Architectura.be brengt alvast een overzicht van alle genomineerde boeken, met de commentaar van de juryleden er bij. (Re)visiting-(re)inventing van BURO II bijt de spits af.
Tijdens de Architectuur- en Bouwdag op de Antwerpse Boekenbeurs op 4 november wordt ook het Meest Inspirerende Architectuurboek van 2012 bekroond. Architectura.be brengt alvast een overzicht van alle genomineerde boeken, met de commentaar van de juryleden er bij. (Re)visiting-(re)inventing van BURO II bijt de spits af.
Vakjury

Marc Dubois - architectuurcriticus en –docent

Het architectenbureau uit Roeselare werd in 1974 opgestart door Hendrik Vermoortel. De naamgeving was een bewuste keuze, niet de familienaam maar gewoonweg BURO II. Architectuur ontstaat in teamverband en niet vanuit het ego van één persoon. BURO II maakte naam met kwalitatieve bedrijfsgebouwen, een soort opdrachten waaraan men nauwelijks aandacht aan besteedde. De intelligente verbouwing van het Gentse seminarie tot Vlerick School in Gent was hun eerste belangrijk project buiten de regio Roeselare. Het bureau groeide geleidelijk aan met grootschalige projecten in België, Nederland en China. De laatste jaren werkte het bureau aan grote stedenbouwkundige projecten, zoals de Picanol site in Ieper en de KBC site in Roeselare. De keuze van de auteurs is zeer divers. Ook een kunstenaarsbijdrage werd opgenomen: “Like portable scaffolding” van Florian Roithmayr. Het boek is geen inventaris, het toont een selectie van dertig jaar inzet om tot kwalitatieve gebouwen te komen. De publicatie is tevens het moment waarop het bureau wordt verder gezet door vier jonge partners.


Stefan Devoldere - architectuurcriticus en adjunct Vlaams Bouwmeester

Re)visiting -(re)inventing Buro II is een redelijk klassieke monografie met een functionele vormgeving, zonder pretenties. Goed gedocumenteerde projectpresentaties worden aangevuld met getuigenissen van de mensen achter en rondom dit 'corporate' architectenbureau. Die stemmen houden vanzelfsprekend weinig kritische afstand tot het werk, maar bieden wel inzicht in de intenties en motieven van de soms wat onpersoonlijke architectuurproductie van het uit de kluiten gewassen bureau. Het boek kreunt wat onder de veelheid van de gepresenteerde projecten en was wellicht gediend met een explicietere structuur die de lezer doorheen het boek een houvast kan bieden. Weinig verrassend, maar degelijk.


Architectenjury

Kendy Smits - Interieurontwerpster

Het boek wil een inkijk geven in wat de ontwerpers beweegt en wat de attitudes zijn waarmee ontwerpen tot stand komen; zelf omschrijven ze het als een ‘architecturaal dagboek’. Dat dagboek start in 1974 en geeft een zeer volledig overzicht van de projecten van de afgelopen 30 jaar, met duidelijke afbeeldingen, begeleidende plannen en vaak ook tekst die het concept toelicht. Hierdoor is het ook zeer duidelijk dat BURO II gedurende die 30 jaar verschillende evoluties heeft gekend; op architecturaal vlak maar ook wat betreft de schaalgrootte van de projecten - van een eensgezinswoning tot bijna volledige dorpen - en de middelen die men ter beschikking had; van pentekeningen tot realistische 3D-simulaties. Naast die evoluties is er toch ook een lijn merkbaar die doorgezet en verder uitgewerkt wordt. Door te spelen met verschillende papiersoorten wordt het boek meer tactiel en de papiersoort geeft ook aan of het om projecten dan wel interviews of essays gaat. Die interviews en essays bieden duidelijk een meerwaarde aan het boek en zijn niet louter bladvulling.


Caroline Van Doren - stagiaire ingenieur-architect bij Verstraete & Vanhecke en freelance journalist bij A+

Ondertussen is het al meer dan dertig jaar geleden dat BURO II werd opgericht, dus de hoogste tijd om eens terug te blikken dachten ze bij dit Brusselse architectenbureau. In het boek (re)visiting – (re)inventing worden alle projecten chronologisch kort toegelicht aan de hand van een tekst, foto’s en plannen. Hierbij is vooral het verhaal achter de projecten belangrijk, zo wordt er in het begin van het boek gesteld. De ontwerpen worden afgewisseld met referentieteksten, zoals een interview met de ontwerppartners.
Hun verhaal begint met een eenvoudige gezinswoning en geleidelijk groeide BURO II uit tot een architectenbureau dat van alle markten thuis is: van ziekenhuiskamer tot masterplan. Enkele projecten worden gemarkeerd als sleutelprojecten voor het bureau. Dit boek is ongetwijfeld van groot belang en vertelt nauwgezet de geschiedenis van BURO II, maar ik vraag me af of het niet interessanter zou zijn om vooral te focussen op de referentieprojecten en van daaruit het verhaal te vertellen. In plaats van een korte beschrijving zouden deze projecten zo tot op het bot uitgespit kunnen worden. Enerzijds krijgt de lezer nu wel een volledig overzicht, maar ook een overdosis aan projecten en weet hij niet waar eerst te beginnen met lezen.


Karen Geudens - architect

Het boek omschrijft zichzelf als een dagboek van architectuur voor BURO II. In dit opzicht vind ik het een zeer geslaagd boek. Het geeft echt de evolutie mee, hoe het bureau geworden is tot wat het vandaag is en misschien zelfs een ‘sneak preview’ naar wat het kan zijn in de toekomst.
In het boek zijn massa’s aan projecten opgenomen, van projecten die elke ‘architect’ kent, tot minder bekende projecten van BURO II. Ik vind het zeer boeiend om te zien, wat de eerste werken zijn van een bureau en tot wat het hun gebracht heeft.
De visies die verder in het boek worden uitgelegd als ‘tussendoortje’, geven echt een goed beeld van hoe BURO II te werk gaat, en wat hun de inspiratie geeft om de werken te maken die ze in het boek laten zien. Het is goed geschreven, leest vlot, enkel het lettertype in het Frans en Nederlands is echt wel klein. Het boek is duidelijk voor een breed, internationaal publiek geschreven.
Het citaat van Adolf Loos, waarmee het boek start, pakt je aandacht en sluit ook zeer nauw aan bij de visie van BURO II.


Sofie Van Goethem - ingenieur-architect/fotografe

Dit boek is opgevat als een architecturaal dagboek. Er wordt een chronologisch overzicht gegeven van het werk van BURO II gaande van de jaren ‘70 tot nu. Persoonlijk vind ik dit een interessante manier omdat je zo het volledige oeuvre van een architectuurbureau kunt doornemen en kunt ontdekken hoe het bureau gegroeid is en waar het uiteindelijk voor staat.
Enkel bij de key-projecten (voor BURO II belangrijke projecten) staat een toelichting. Hierdoor wordt je blik op de foto’s gestuurd en zie je wat belangrijk of typerend is voor BURO II en wat de kwaliteiten van het project zijn. De projecten die niet worden toegelicht met tekst, tonen vaak enkel foto’s zonder plannen of visualisaties. Hierdoor blijft de architecturale lezing beperkt en tonen de foto’s niet meer dan een mooi beeld van het gebouw. Soms zijn de foto’s te dicht bij elkaar geplaatst en vechten ze om aandacht van de lezer.
Tussen de projecten staan tekstfragmenten die inzicht geven in de (architecturale) visie van BURO II. Dit geeft het boek een zekere dynamiek omdat je van het lezen van beelden overgaat naar het lezen van tekst. Door deze sequentie ontdek je als lezer telkens een extra laag die je kunt aftoetsen aan de voorgestelde projecten. Maar ik vind dat je de lezer zo verplicht om het boek chronologisch te lezen. Het is pas op het einde dat je al die lagen hebt en je dus weet wat de kernpunten zijn voor BURO II.
Ondanks deze goede opzet, vind ik dat het boek er niet in slaagt om mij deze kernpunten duidelijk te maken.

Philippe Vandermeulen - architect

Het boek is opgebouwd als een chronologisch overzicht van zo’n 30 jaar architectuurontwerp van zowel privé-woningen, publieke gebouwen, als ruimtelijke planning: een overzicht van het eerste werk van 1 architect tot de grootse opdrachten van een volledig team.
Hierdoor is niet enkel een duidelijke evolutie in het werk merkbaar, het vormt meteen ook het interessante deel van het boek. De interviews en visies van o.a. de nieuwe generatie architecten vormen weliswaar een essentieel onderdeel van het boek, maar de vele foto’s en illustraties zorgen ervoor dat het boek een goed kijkboek wordt en gemakkelijk doorgenomen kan worden.
De vormgeving van het boek is uniform gehouden: Het bouwjaar, het team medewerkers, opdracht en opdrachtgever zijn duidelijk en overzichtelijk weergegeven. De schetsen, illustraties en foto’s zorgen er voor dat het boek bijzonder overzichtelijk is en in een aangename lay-out is opgemaakt.