Doorzoek volledige site
29 oktober 2009

Maaseiks zorgcentrum legt link tussen binnenstad en Maas

Enkele weken geleden won Architectengroep PSK met de plannen voor een nieuw woon- en zorgcentrum in Maaseik de prijs van de vakjury in de zorginnovatiewedstrijd I2c. Reden genoeg om wat dieper in te gaan op dit project dat door een origineel spel van assen een sterke integratie beoogt tussen het zorgcentrum en de stad.

Enkele weken geleden won Architectengroep PSK met de plannen voor een nieuw woon- en zorgcentrum in Maaseik de prijs van de vakjury in de zorginnovatiewedstrijd I2C. Reden genoeg om wat dieper in te gaan op dit project dat door een origineel spel van assen een sterke integratie beoogt tussen het zorgcentrum en de stad.

PSK heeft een woon- en zorgcentrum ontworpen dat plaats zal bieden aan 64 ROB- en 56 RVT-bedden, 3 bedden in kortverblijf, een dagzorgcentrum voor 15 plaatsen en een zorgloket.Het project kadert binnen de structuurschets in opdracht van de Stad Maaseik over het gebied tussen de Ring en de binnenstad aan de zijde van de Maas. Er werd een sterke ruimtelijke en functionele binding van het zorgcentrum met de binnenstad nagestreefd. Door het aanleggen van een sterke circulatie-as via de inplanting van de gebouwen en via een reeks groene assen werd een sterke relatie gecreëerd tussen de binnenstad en de Maas. Het complex zal zich als een nieuw stedelijk woonerf rond de opgezette assen voor wandel- en fietsverkeer heen plooien.

 

Het project wordt over de as heen gebouwd waarbij een symmetrische planopbouw ontstaat die zich aan beide zijden van de groene laan ontwikkelt. Op het gelijkvloers wordt in het tussenvolume over de as een dorpsplein gecreëerd waar zowel de interne als de externe circulaties doorheen lopen.  Aangrenzend hieraan wordt aan één zijde de cafetaria en aan de andere zijde het onthaal ingeplant waardoor het publieke gebruik van deze zone wordt verstrekt waardoor ook de attractiviteit van het plein verhoogd wordt.Er worden intern schuiframen geplaatst die in open of gesloten positie gebracht kunnen worden zodat de ontstane zone de allure krijgt van een dorpsplein waar allerhande activiteiten kunnen plaatsvinden die zowel open staan voor de bewoners als voor het ruime publiek.

 

Om de relatie binnenstad – Maas nog te versterken wordt de groene as herhaald in een blauwe as, een waterpartij die het hele project doorloopt tot aan de uiteindelijke monding. Deze blauwe as zal als een geïntegreerd kunstwerk worden opgevat.


Liesbeth Rega van Architectengroep PSK en Boudewijn Derkoningen, secretaris van OCMW Maaseik, over het ontwerp van het nieuwe woon- en zorgcentrum dat op de beurs Expo60+ bekroond werd met een I²C-award

.