Doorzoek volledige site
16 januari 2020 | WOUTER POLSPOEL

Voor je het weet BIM je mee!

Illustratie | RAU

BIM of Building Information Modelling: de architectuurwereld werd de laatste jaren om de oren geslagen met de term. Daar is ook een gegronde reden voor: werken in 3D staat gelijk aan talrijke voordelen, een stelling die haast unaniem wordt beaamd door alle ontwerpers die al op de BIM-kar sprongen. Toch hebben veel architecten de overstap nog altijd niet gewaagd. Wel in 2020? Voor je het weet BIM je mee, en wel om volgende redenen.

Voldoende is voor velen goed genoeg. Net zo voor architecten, die er – niet onbegrijpelijk – tegenop zien een nieuwe werkwijze te hanteren die hun het leven op lange termijn nochtans een pak makkelijker zou maken. Daar hebben ze bij KUBUS, dat BIM-oplossingen biedt voor Design & Build, alle begrip voor, en daarom schuift het graag een stappenplan naar voor dat ontwerpers die nog met koudwatervrees kampen over de streep kan helpen trekken. De verandering hoeft immers niet bruusk te gebeuren.


Denk aanvankelijk niet te groot

Het allerbelangrijkste voor wie de overstap naar werken met BIM wil maken: denk in het begin niet te groot. Focus aanvankelijk louter op de eigen taken. De BIM-software ARCHICAD, één van de beste op de markt, stelt gebruiksgemak voorop en is daarom uitermate aangewezen voor architecten die de sprong naar BIM willen wagen. Maak bijvoorbeeld eens volgende oefening: bekijk je eigen, huidige werkmethodiek. Voorontwerp, raming, definitief ontwerp, visualisaties, meetstaten, uitvoeringsplannen, as-builddossier … Hoeveel verschillende softwareprogramma’s zijn daarvoor nodig? Hoe vaak moet het model opnieuw worden getekend? Je zal snel vaststellen dat je in dezelfde tijdspanne en met hetzelfde aantal mensen meer werk kan verrichten door voortaan in 3D te ontwerpen met BIM-software. Praat ook eens met concullega’s die je al voorgingen, om daarvan helemaal overtuigd te geraken. Wanneer je dankzij BIM je eigen werkmethodiek hebt geoptimaliseerd, ben je klaar voor de volgende stap.

Die bestaat erin het model te exporteren en vervolgens naar de betrokken partners te sturen. Zij kunnen rechtstreeks in jouw BIM-model aan de slag in hun specifieke vakgebied, waardoor dubbelwerk vermeden wordt.


Conflicten ontdekken voor de bouwfase

Vervolgens krijg je het 3D-model terug en kan je overgaan tot zogenaamde clashdetectie, die in een wereld zonder BIM vaak pas op de werf en dus veel te laat plaatsvindt. Via speciale aanvullende BIM-software wordt zelfs het kleinste detail op fouten getest en worden kostbare ontwerpfouten vermeden, zodat onnodige vertraging en ontevreden opdrachtgevers tot het verleden behoren.

De vierde en laatste stap: beslissen wat je als architect doet met die gevonden conflicten. Je hebt twee opties. Eén: je negeert het probleem. Je kan bijvoorbeeld vinden dat het gevonden conflict niet van die aard is dat de plannen moeten worden hertekend. Twee: je kan al de probleempunten aanduiden en er een presentatie – BCF – van maken en eenvoudig communiceren via BIMcollab, een communicatieplatform dat alle BIM-software verbind!. En zo is je BIM-workflow compleet!

www.kubusinfo.be

GERELATEERDE DOSSIERS