Doorzoek volledige site
20 januari 2020 | WOUTER POLSPOEL

WELL Building Standard: eerste wereldwijd erkende standaard die focust op gezondheid en welzijn in gebouwen

WELL omvat deze 10 concepten, met zo’n 100 kenmerken en meer dan 700 criteria. Illustratie | IWBI
Illustratie | International WELL Building Institute

Wat is de invloed van de gebouwde omgeving op de mens? Ondersteunen onze gebouwen het welzijn en de gezondheid van mensen? Worden de opgeleverde gebouwen afgetoetst aan de noden van de mens? De WELL Building Standard van het International WELL Building Institute biedt hier een oplossing voor. Het is de eerste wereldwijd erkende standaard die focust op gezondheid en welzijn in gebouwen. De criteria die eraan verbonden zijn, zijn begrijpelijk en bevatten ontwerpstrategieën, prestatiecriteria, onderhoudsvoorschriften en afspraken tussen werkgever en werknemers met betrekking tot de gebouwde omgeving.

 

 

Volgens onderzoek blijkt dat de impact van de gebouwde omgeving – de plaats waar we leven, ontspannen en werken – op de menselijke gezondheid en het menselijke welzijn bijzonder groot is. Ons genetisch materiaal en de beschikbare medische zorg bepaalt slechts 25% van onze gezondheid. Onze levensstijl, ons gezondheidsgedrag en de fysieke en sociale omgevingsfactoren waar we in leven en werken hebben de grootste impact (75%) op onze gezondheid.

Als we ons hiervan bewust zijn en weten dat we 90% van onze tijd binnenhuis doorbrengen, en dat we de gebouwde omgeving kunnen aanpassen zodat deze de gezondheid van de gebouwgebruikers ondersteunt, waarom zouden we de WELL Building Standard dan niet toepassen?

Uit de eerste resultaten blijkt dat:

  • 79% van de eigenaren van een gecertificeerd WELL-project zeggen dat hun project een positieve impact heeft op de tevredenheid van de gebruikers.
  • 73% zegt dat het een positieve impact heeft op de verhuurtarieven.
  • 62% meldt dat het een positieve impact heeft om de gebouwwaarde.

90% van de uitgaven van een onderneming gaat naar verloning van werknemers. 10% wordt besteed aan energie- en bouwkosten. Door in te zetten op de gezondheid en welzijn van werknemers kan dus een grote winst voor de onderneming bekomen worden. IWBI heeft in eerste instantie wel als hoofddoelstelling om gezondere, gelukkigere en productievere werknemers te krijgen en te behouden.


Wat is WELL?

WELL omvat 10 concepten, met zo’n 100 kenmerken en meer dan 700 criteria. In 2014 kwam de eerste Standard uit. De criteria voor het welzijn en de gezondheid van de mens zijn gedurende vijf jaar door wetenschappelijk en medisch onderzoek onderbouwd. Elk criterium is vanuit onderzoek in verband gebracht met het disfunctioneren of bevorderen van één van de 11 lichaamsstelsels, zoals het spijsverteringssysteem, cardiovasculaire systeem, zenuwstelsel, voortplantingssysteem, immuunsysteem, spierstelsel, en urinewegsysteem.

Het is een performance-based standaard die in het ontwerp geïntegreerd wordt en waarbij de prestatiecriteria van de gebouwde omgeving in de tijd opgevolgd worden. De prestatiecriteria worden dus niet enkel bij oplevering afgetoetst. WELL is een holistisch programma met ontwerpstrategieën en prestatiecriteria die architecten en ontwerpers toepassen. Maar er zijn ook onderhoudsvoorschriften en afspraken tussen werkgever en werknemers aan verbonden. De holistische visie zit vooral in de totaalaanpak van de 10 concepten.

Naast de vertrouwde concepten voor de architect en bouwheer zoals lucht, water, licht, thermisch comfort, akoestiek en materialen, gaat WELL ook dieper in op voeding, beweging, geest en gemeenschap. Ook hiervoor zijn er ontwerpstrategieën om aan deze concepten tegemoet te komen.

De prestaties van het gebouw worden tijdens de verificatiefase ter plaatse gecontroleerd. En tijdens de exploitatie moeten er periodieke metingen, onderhoudsschema’s en bevragingen bezorgd worden aan IWBI. Hierdoor wordt garantie geboden een goed presterend gebouw niet enkel bij oplevering te verkrijgen, maar ook te behouden bij exploitatie.


Welke gebouwen kunnen een WELL-label behalen?

De standaard bestaat niet alleen voor publieke en commerciële kantooromgevingen. Intussen werden er ook pilotprogramma’s samengesteld voor de zorgsector, het onderwijs, multi-residentiële projecten, retail ... Er zijn ook Community-programma’s voor onder andere stadsuitbreidingen en bedrijventerreinen. De WELL Building Standard kan verkregen worden voor nieuwe en bestaande projecten. Zowel voor bouwprojecten, inrichtingswerken en casco-projecten.


Welk WELL-label kan je behalen?

WELL voorziet een aantal basisvereisten waaraan je moet voldoen om een label te behalen. De volgende drie niveaus in de standaard zijn te bekomen: zilver, goud en platinum. Het niveau wordt bepaald door het aantal optimalisatiekenmerken die je naast de basisvereisten aan het project toevoegt.


Wie betrekken bij WELL?

Het welslagen van een WELL-project ligt bij verschillende stakeholders van het bouwteam. Bedrijfsleiders, facility managers en personeelsdiensten van de onderneming waarvoor je een opdracht krijgt, hebben hier belang bij. Maar ook voor architecten, studieburelen en aannemers is hier een belangrijke rol weg gelegd.


Groep IDEWE help je

Uit ervaring blijkt dat je je tijdens het bouwproject het best laat bijstaan door een onafhankelijke en deskundige partij. Het is belangrijk dat er een vrije keuze gemaakt wordt tussen kenmerken die gerelateerd zijn aan de hardware van het gebouw en kenmerken die met afspraken te maken hebben en dus vooral op de exploitatie terugvallen. Groep IDEWE heeft WELL accredited professionals die u hierbij kunnen helpen. Dit zijn geaccrediteerde personen die vanuit IWBI de architect en bouwheer in de ontwerp- en bouwfase coachen. Naast jarenlange ervaring in bouwprojecten beschikken de WELL AP’s over de nodige kennis van welzijn en gezondheid van de werknemers, de core business van Groep IDEWE.

Tijdens de uitbatingsfase helpt Groep IDEWE de bouwheer verder in volgende aspecten:

  • de vereiste bevraging van de werknemers over de 10 concepten
  • de medische en psychische ondersteuning van de werknemers
  • coachings en opleidingssessies over gezonde voeding en beweging
  • de metingen van de omgevingsparameters

Daarnaast beschikt Groep IDEWE over een onderzoeksafdeling die innovatieve kenmerken onderbouwt op medisch-wetenschappelijke basis waardoor het project een hogere waarde in het certificaat kan behalen. Want WELL voorziet innovatieve credits die aan het project toegevoegd worden, in de lijn van de WELL Building Standard liggen én die wetenschappelijk en medisch onderbouwd moeten zijn. De onderzoeksafdeling van Groep IDEWE staat hiervoor klaar.

Groep IDEWE geeft toelichting over de WELL Building Standard op volgende events:

  • Webinar - Groep IDEWE 4/2/2020
  • Prenne – PREBES 12/3/2020
  • Facility Day – IFMA 2/4/2020

Wie nog vragen heeft over de WELL Building Standard kan Groep IDEWE contacteren met een mailtje naar well@idewe.be of door te bellen naar het nummer 016/390.490.