Doorzoek volledige site
22 januari 2020 | WOUTER POLSPOEL

Waarin verschilt een BREEAM-werf van een gewone werf?

Op 5 februari organiseert EnergyVille/VITO een studiedag rond BREEAM. Illustratie | EnergyVille

Aan het realiseren van een BREEAM-gebouw gaat een pak studiewerk vooraf om het duurzaamheidskeurmerk te behalen. Ook tijdens de werf is de nodige opvolging nodig. Daardoor verschilt een ‘BREEAM-werf’ wezenlijk van een normale werf. Birgit Vandevelde is als ingenieur-architecte en onderzoeker bij EnergyVille/VITO thuis in de materie, zeker nadat ze van dichtbij de bouw van het EnergyVille-gebouw in Thor Park in Genk meemaakte. Dat gebouw behaalde met een Outstanding-certificaat de hoogt mogelijke BREEAM-score. Op 5 februari organiseert EnergyVille er een BREEAM-studiedag voor professionelen.

BREEAM is een afkorting van Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is een duurzaamheidskenmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met een minimale milieu-impact. Een hoge BREEAM-score heeft een positieve invloed op zowel de waarde als op het groene imago van het gebouw. In de beoordeling worden verschillende onderdelen in beschouwing genomen en al dan niet beloond met punten. Die onderdelen zijn gezondheid, energie, water, transport, materialen, afval, landschap en ecologie, vervuiling en management.

“Wanneer de totale score meer dan 85% bedraagt, krijgt het gebouw een BREEAM Outstanding-certificaat”, vertelt Brigit Vandevelde, onderzoeker bij EnergyVille/VITO. “Dat is, na Pass, Good, Very Good en Excellent het hoogst haalbare, maar vandaag nog altijd eerder uitzonderlijk. Naast de algemene score zijn er ook een aantal verplichte credits die behaald moeten worden voor dat certificaat. Het EnergyVille-gebouw in Thor Park Genk voldeed aan al die voorwaarden en mag zich dus de trotse bezitter van een Outstanding-certificaat noemen. Het is nog maar het tweede gebouw in België dat dit certificaat behaalde.”


Propere werf

“Het grootste deel van de voorbereiding om het EnergyVille gebouw BREEAM-gecertificeerd te maken, is gebeurd vóór de werf. Thermische studies, studies rond verlichting … ze passeerden allemaal de revue. Ook de lastenboeken waren enorm uitgebreid. Wat veel mensen misschien niet weten, is dat het vervolgens echter niet gewoon wachten is op de eindbeoordeling eens het gebouw klaar is. Ook tijdens de werffase moeten bepaalde paramaters constant in de gaten worden gehouden.”

“Het start al bij de aanvang van de werf. Ik herinner met dat de grote bomen langs de oprijlaan moesten worden afgeschermd met hekken en bepaalde werfactiviteiten werden georganiseerd rekening houdend met het broedseizoen van de vogels in de buurt. We kregen ook vaak te horen dat het een heel propere werf was. Dat was een rechtstreeks gevolg van de BREEAM-aanpak. Zo is afval een onderdeel dat geëvalueerd wordt en was sorteren op de werf dus nog belangrijker dan op een gewone werf. Daarom hebben we ook alle richtlijnen rond sorteren vertaald in elke taal die er op de werf gesproken werd, en dat waren er wel een aantal. Ook naar energieverbruik en waterhuishouding tijdens de werffase wordt door de BREEAM-assessors nauwlettend gekeken.”


BREEAM altijd in het achterhoofd

“Nog een groot verschil tussen een BREEAM-werf en een gewone werf is dat bij elk alternatief dat tijdens de werffase overwogen wordt, moet worden nagegaan wat daarvan de impact is op het BREEAM-verhaal, wat voor de EnergyVille-werf dus ook besproken werd op de werfvergaderingen. Specifiek voor de installaties werd ook een commissioning manager aangesteld. De materialen mochten ook niet van te ver komen, om de impact van dat transport te beperken.”

Vandevelde gaat nog dieper in op de materie op de BREEAM-studiedag voor professionelen die EnergyVille organiseert op 5 februari in zijn nieuwe gebouw in Thor Park in Genk. Tijdens dit evenement lichten ervaringsdeskundigen als architecten, adviseurs en projectcoördinatoren toe hoe ook u aan de hand van de BREEAM-criteria duurzamer kan omgaan met het bouwproces. Die studiedag is volledig gratis, maar registratie is wel verplicht. Het volledige programma raadplegen en registreren kan via deze link.