Doorzoek volledige site
27 januari 2020

Oproep aan ontwerpers: voorzieningen voor het park in de Peterboswijk

Illustratie | Séverin Malaud

Sedert enkele maanden zien in de Peterboswijk in Anderlecht heel wat projecten voor de renovatie van appartementsgebouwen of openbare ruimten het licht. De dynamiek die door Comensia en de Anderlechtse Haard gestart is, wordt sinds 2018 ondersteund door het Duurzame Wijkcontract "Peterbos". Het doel is om het park terug te geven aan de omwonenden en op de vraag naar voorzieningen te antwoorden. Het is een feit dat deze voornamelijk residentiële wijk over weinig voorzieningen beschikt die verder reiken dan de grenzen van het park.

In het kader van het Wijkcontract volgt er nu de transformatie van het parkeergebouw van de Anderlechtse Haard. Dit project van de gemeente Anderlecht, met de steun van het Brussels Gewest, moet het voormalige parkeergebouw, in het hart van het park, veranderen in een echte pool voor de wijk, met een sportvoorziening van 2.400 m², lokalen voor de wijkverenigingen (350 m²), een ontmoetingscafé (300 m²) en actieve openbare ruimte, met name op het dak. Op die manier wil de gemeente het centrum van Peterbos weer activeren, zowel voor de bewoners als voor Anderlechtenaars uit de omliggende wijken. 

Het gaat om een volledige architectuuropdracht voor de pool (met inbegrip van engineering en interieurinrichting) en voor de aansluitende omgeving, in het bijzonder de aanleg van het dak als openbare ruimte. De ontwerpers van het project zullen rekening moeten houden met het masterplan voor de openbare ruimte dat de gemeente aan het uitvoeren is en zullen moeten samenwerken met het studiebureau dat zal worden aangesteld.

BUDGET:   5.430.000,00 euro excl. btw
ERELOON: Het totale bedrag van het ereloon wordt vastgesteld op 618.800,00 euro excl. btw, of 11,4% van het budget van de werken.
VERGOEDING: Een bedrag van € 3.500 voor elk van de teams die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen en die een regelmatige offerte indienen. 

De bouwmeester-maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 24.02.2020 om 12:00