Doorzoek volledige site
22 februari 2020 | WOUTER POLSPOEL

De Tuilerie (De Architecten): wonen in het groen langs de oever van de Demer

Illustratie | De Architecten
Illustratie | De Architecten
Illustratie | De Architecten
Illustratie | De Architecten
Illustratie | De Architecten
Illustratie | De Architecten
Illustratie | De Architecten
Illustratie | De Architecten
Illustratie | De Architecten
Illustratie | De Architecten
Illustratie | De Architecten

Nabij de kern van Diest, aan de oever van de Demer, wordt dit jaar gestart met de bouw van een grootschalig hedendaags woonproject, De Tuilerie. Het opzet: een gevarieerd woningaanbod realiseren in een autoluwe, groene omgeving. Het ontwerp is van de hand van De Architecten, dat een beroep deed op de diensten van studiebureaus MACOBO-STABO, Ingenieursbureau Concreet, Bureau De Fonseca, Ingenieursbureau France en Avantgarden. Bijzonder is dat De Tuilerie de eerste bijna-energieneutrale wijk wordt langs de Turnhoutsebaan. In mei start Vanhout met de werken.

De afbraakwerken zijn al even aan de gang. Op de site van De Tuilerie stonden immers nog loodsen, koterijen en een Desco-winkel. De afbraakwerken gebeuren in twee fases, telkens gevolgd door een archeologisch onderzoek. In mei kan Vanhout dan starten met de grond- en graafwerken voor het woonproject De Tuilerie.

Het project, een ontwikkeling van CORES Development, bevat in totaal 113 gevarieerde woonentiteiten met elke een kwalitatieve private buitenruimte aansluitend op de woonvertrekken. Voor de gelijkvloerse woningen betekent dat een tuin, die aansluiting vindt op collectieve tuinzones met integratie van wandelpaden, speelzones en rustpunten.


Hellend terrein

Het terrein vlakbij het station kenmerkt zich door een helling richting de Demer. Centraal tussen de gevarieerde volumes komt een pad dat de ruggengraat wordt van het project. Het pad blijft autovrij en zal aansluiting vinden op een voetgangers- en fietsersbrug over de Demer, richting het centrum van Diest.

Pal aan de oever komt het landmarkgebouw van De Tuilerie, dat als baken zal fungeren voor de nieuwe wijk. De volumes erachter worden ingebed in het groen – er werd voor De Tuilerie een uitgekiend landschaps-, omgevings- en tuinontwerp uitgedokterd – en bevatten verschillende types meergezinswoningen. De ééngezinswoningen flankeren de doorsteek naar het vervolg van de stationssite en zijn dan weer wel rechtstreeks bereikbaar met de wagen. Onder de grond wordt parkeergelegenheid voorzien. Het totaalontwerp van De Tuilerie zet in op publieke, semipublieke en private buitenruimten die met een natuurlijke dynamiek op elkaar aansluiten.

De verschillende volumes, uitgewerkt in een combinatie van handvormgevelmetselwerk en natuursteen, werden gesculpteerd in functie van hun inplanting. Ze knipogen duidelijk naar elkaar, maar zijn toch ook telkens uniek. Hedendaagse elementen worden gekoppeld aan klassieke details: steense dagkanten, staande rollagen, maar evengoed wildverband en dunbedmortel. De variatie van uitpandige en inspringende terrassen geven het geheel een speelse en dynamische look.


Los van gasnet

Bijzonder: De Tuilerie wordt de eerste bijna-energieneutrale (BEN) wijk langs de Turnhoutsebaan. Concreet betekent dit dat voor de verwarming, ventilatie, koeling en het warme water energie wordt gehaald uit groene energiebronnen. De BEN-criteria worden pas vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in heel Europa, maar de ontwerpers van De Tuilerie pasten ze dus nu al toe. Eén van die criteria is het behalen van een E-peil van 30 of lager. Met E20 scoort De Tuilerie dus uitstekend.

De groene energiebronnen waarvan gebruik wordt gemaakt in het woonproject zijn zonnepanelen en een BEO-veld met boorgaten tot wel 150 meter. Die laatste techniek haalt in de winter warmte uit de bodem via een warmtepomp. In de zomer wordt de verlaagde bodemtemperatuur dan weer gebruikt voor koeling. Daardoor hoeft het gebouw niet te worden aangesloten op het gasnet. De appartementen in De Tuilerie krijgen standaard vloerverwarming en – koeling.

De investering in zonnepanelen en een BEO-veld loont ook voor de toekomstige bewoners. Dankzij het uitzonderlijk lage E-peil krijgen zij de eerste vijf jaar immers een mooi fiscaal voordeel en betalen ze geen onroerende voorheffing. Daarnaast heeft het E-peil ook een positieve invloed op de rente van een lening – bepaalde banken bieden een BEN-krediet aan.