Doorzoek volledige site
10 december 2012 | DAAN JANSSENS

Nominatie Mies Van Der Rohe award voor project Hessenberg

Aan de rand van de Nijmeegse binnenstad, rond de restanten van een oud weeshuis, bouwden de ontwikkelaars van Hessenberg een stedelijk complex van tien bouwblokken voor 200 appartementen en 1.200 m2 commerciële functies. Het ontwerpbureau awg architecten van Bob Van Reeth stond mee in voor de architectuur. Nadat dit project in het Architectuurboek 2012 van het VAi werd opgenomen, maakt het nu kans op de fel gegeerde Mies Van der Rohe award.
Aan de rand van de Nijmeegse binnenstad, rond de restanten van een oud weeshuis, bouwden de ontwikkelaars van Hessenberg een stedelijk complex van tien bouwblokken voor 200 appartementen en 1.200 m2 commerciële functies. Het ontwerpbureau awg architecten van Bob Van Reeth stond mee in voor de architectuur. Nadat dit project in het Architectuurboek 2012 van het VAi werd opgenomen, maakt het nu kans op de fel gegeerde Mies Van der Rohe award.

Het project bestaat uit tien bouwblokken van uiteenlopende grootte en hoogte, gegroepeerd rond de restanten van het oude weeshuis aan de Hessenberg aan de rand van de Nijmeegse binnenstad. De positie van de bouwblokken zorgt voor een netwerk van stegen, hoven en pleinen die het stedelijk weefsel afmaken.
De blokken zorgen voor een interessant netwerk van pleinen, stegen en straten


Het project telde meerdere uitdagingen. Ten eerste kent de site een relevant hoogteverschil. Ten tweede was de integratie van de twee grote ondergrondse parkings ook geen sinecuur. Ten derde vergt de aansluiting met de binnenstedelijke omgeving een grote gevoeligheid. Ten vierde moest er interactie zijn tussen de twee verschillende architecturen.
Een van de uitdagingen was de dialoog tussen twee architecturen


Ook borduurt het project voort op een traditie van geleidelijke stedelijke transformatie. De architectuur van de bouwblokken is op zich onspectaculair en staat geheel ten dienste van de kwaliteit van de stedelijke openbare ruimte. Zorgvuldige materialisering en detaillering ondersteunen de beleving van deze ruimte.


    

De architectuur van de bouwblokken is bewust sober, kwaliteit van stedelijke ruimte staat centraal


Het project is gerealiseerd binnen de kaders van de Nederlandse woningbouwpraktijk. Deze is gebaseerd op een ver doorgevoerde standaardisering van materialen en technieken en een optimalisering van de bouwtijd, waardoor de verhouding tussen kostprijs en kwaliteit wordt geoptimaliseerd.


    

De Nederlandse bouwpraktijk: ver doorgevoerde standaardisering


Duurzaam bouwen is hier opgevat in de allerbreedste zin; het verder bouwen in een historisch kader, waarbij de levensduur van gebouwen het tijdelijke gebruik overstijgt. Echte duurzaamheid is voor ons veel meer dan techniek en heeft vooral te maken met tijdloosheid.


    

Duurzaamheid betekent hier: verder bouwen op het historisch kader


Overige prijzen/ publicaties /nominaties:

- architectuurprijs Nijmegen 2010
- nominatie Mies van der Rohe Award 2013
- De Architect (februari 2011)
- Jaarboek Vlaams Architectuur Instituut 2012