Doorzoek volledige site
05 maart 2020

Buitenmuren van Brussels residentieel project op kanaal Brussel Schelde gespot

Illustratie | Xella
Illustratie | Xella
Illustratie | Xella

Een omvangrijke werf in het centrum van Brussel: mooi als referentie, maar verre van evident qua logistiek en opslag van onze producten. Het project Park West van BPC is één van de pilootwerven van BCCC. Deze organisatie wil met slimme logistiek en een logistiek platform voor de consolidatie van materiaaltoevoer aan Brusselse werven hier een antwoord bieden. Xella ondersteunt dit project en opteert voor vervoer via binnenscheepvaart tot aan de overslagzone aan de rand van het Brussels centrum.

Als producent van bouwmaterialen ondervindt Xella dagelijks de impact van verkeer en files. Het creëert onvoorziene vertragingen, extra kosten en vraagt soms organisatorische acrobatie van zowel onze productie als logistieke partners.

Xella is daarom mee voortrekker in projecten rond slimme logistiek zoals ook geïnitieerd door het BCCC (Brussels Construction Consolidation Centre). Het BCCC is een logistiek platform om de toeleveringsketen op werven in het Brussels gewest te optimaliseren. Eén van de schakels die typisch onderbenut wordt, is de toelevering via water. Hier ligt alvast één match met Xella: de productieafdeling van Xella in Burcht ligt niet toevallig aan de Schelde (de 'Boven Zeeschelde'). Via deze weg worden immers dagelijks de grondstoffen voor de productie ontvangen, en worden afgewerkte bestellingen verdeeld via binnenscheepvaart.

 

Een omvangrijk nieuwbouwproject in het hart van Brussel: een logistieke nachtmerrie?

Het project Park West van BPC is één van de pilootwerven van het BCCC. Het is een omvangrijk nieuwbouwproject voor kantoren en een 60-tal appartementen in het hart van de Europese wijk in Brussel. Een logistiek huzarenstuk waar de verschillende bouwpartners de inbreng van BCCC ten zeerste op prijs stellen. Hierbij kon men bovendien rekenen op steun van het Brussels Gewest.

De bouwpartners kozen niet toevallig voor de Silka systeemelementen voor de dragende en niet-dragende muren. Silka heeft op dit type van projecten al dikwijls aangetoond dat het naast bouwtechnische kenmerken zoals akoestiek, brandwerendheid en thermische inertie, over heel wat bijkomende troeven beschikt. De elementen en passtukken worden op maat voorbereid, just-in-time geleverd en kunnen zeer snel gemonteerd worden.

Daarenboven is Silka als product een zeer ecologisch materiaal. Kalkzandsteen bestaat namelijk voor 100% uit natuurlijke grondstoffen, de productie ervan vraagt veel minder energie dan alternatieve systemen en het eindproduct is volledig recycleerbaar. Tot slot is er dankzij het maatwerk veel minder werfafval, waardoor men opnieuw tijd wint en kosten bespaart, zowel op de werf als bij de logistiek.

 

Toevoer van de muren via het kanaal naar de BCCC overslagzone aan de rand van het Brussels stadcentrum

Voor de toevoer van de Silka systeemelementen werd in samenwerking met het BCCC gekozen voor de binnenscheepvaart. Op 22 januari werd het schip de MS Oorderdam met de Silka muren geladen en zet deze koers naar Brussel. De Oorderdam beschikt over een eigen overslagkraan en heeft een capaciteit van maar liefst 1.700 ton. Twee dagen later komen de Silka elementen toe in Brussel waarna ze gestockeerd worden op een overslagplaats van BCCC in de haven van Brussel om vervolgens op afroep naar de werf te worden getransporteerd.

Deze aanpak is vrij uniek. BCCC heeft een deels overdekte opslagzone aan het Brussels kanaal, vlakbij Tour & Taxis, waar leveringen worden gegroepeerd en vervolgens op afroep worden geleverd naar de bouwplaats. De voordelen van een centrale overslagplaats vlakbij het Brussels centrum liggen voor de hand: meer geplande en efficiëntere bevoorrading en logistiek en minder opslagcapaciteit op de werf. Een duidelijke win-win, niet alleen voor alle bouwpartners maar voor iedereen die actief is in onze hoofdstad.