Doorzoek volledige site
05 maart 2020 | WOUTER POLSPOEL

Deze vijf genomineerden maken kans op Prijs Publieke Ruimte

Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid, Antwerpen. Illustratie | AG VESPA/Frederik Beyens
Tramlijn 9, Jette, Brussel en Ganshoren. Illustratie | Multiple architecture & urbanism
Rozemaai, Ekeren. Illustratie | Jasper Leonard
Een hart voor Hombeek. Illustratie | VECTRIS
Binnengebied Schaliken, Herentals. Illustratie | Steven Neyrinck

De Brusselse Tramlijn 9, de wijk Rozemaai in Ekeren, de vernieuwde dorpskern van Hombeek, Sint-Andries en Zuid, één van de deelgebieden van het masterplan Scheldekaaien in Antwerpen en binnengebied Schaliken in Herentals zijn de vijf genomineerden die kans maken op de Prijs Publieke Ruimte. Die prijs, die elk jaar de apotheose vormt van het Congres & Forum Publieke Ruimte, dit jaar op 17 maart in Gent, beloont de beste (ver)nieuw(d)e openbare ruimte in Vlaanderen.

Een onafhankelijke jury selecteerde de vijf projecten uit tientallen inzendingen na de opriep Publieke Ruimte. De provincie Antwerpen is dit jaar met vier van de vijf nominaties goed vertegenwoordigd.

Het verleden bewijst dat het winnen van de prijs veel betekent: media-aandacht en bekendheid bij het grote publiek en erkenning voor goed opdrachtgeverschap, een hoogstaand ontwerp en een kwaliteitsvolle uitvoering. Het winnen van de Prijs Publieke Ruimte katapulteert met andere woorden het project, de bouwheer en de ontwerper naar grote bekendheid in de vakwereld van de publieke ruimte en ‘eeuwige roem’ in de galerij van winnaars. 

De genomineerden op een rijtje:


Tramlijn 9, Jette, Brussel en Ganshoren

De nieuwe tramlijn 9 verbindt het centrum van de stad Brussel met het noorden van het Brussels Gewest en het UZ Brussel. Ze kruist verschillende wijken. De tramlijn is de hefboom geworden voor het opwaarderen van de volledige publieke ruimte en van de lanen en aansluitende pleinen in die buurten. Mobiel Brussel – Gewestelijke Overheidsdienst Brussel was bouwheer, de TV SwecoSumProject hoofdopdrachthouder ontwerp en Eurovia (eerste fase) en Wegebo (nu Colas) (tweede fase) namen als hoofdaannemer de uitvoeringswerken voor hun rekening.


Rozemaai, Ekeren

Het revitaliseren van de wijk Rozemaai gaat niet enkel over de renovatie van de flatgebouwen en de herinrichting van de buitenruimte. Het weer openmaken van de Donkse Beek laat toe om een bijzonder landschapspark aan de woonwijk toe te voegen. Langs het park is ook een nieuw traject van de fiets-o-strade aangelegd. Stad Antwerpen was bouwheer, de stadsontwikkelingsdienst Publieke Ruimte stond samen met de THV Groep InfraboBuro Lubbers in voor het ontwerp en Alonco Aannemingen voerde de werken uit.


Een hart voor Hombeek

Op 3 juni 2018 werd de vernieuwde dorpskern van Hombeek feestelijk ingehuldigd. De aanleiding voor het project was de afwezigheid van een echt dorpsplein en de gefragmenteerde publieke ruimte. Er is groen dorpshart gecreëerd met verschillende tuinen die samen een groot park vormen. Bijzondere aandacht ging naar het openen van de overwelfde Leibeek en het inzetten op buffering van hemelwater. Stad Mechelen gaf de opdracht, VECTRIS was hoofddopdrachthouder ontwerp en Studiebureau Jouret was hoofdaannemer.


Binnengebied Schaliken, Herentals

Schaliken is een strategisch gelegen binnengebied dat aansluit bij de Grote Markt van Herentals. De heraanleg komt tegemoet aan verschillende uitdagingen van de 21ste eeuw: ontharding, strategische verbindingen voor zacht verkeer, een duurzame waterhuishouding, een kindvriendelijke inrichting en een kwalitatieve invulling van tijdelijke ruimtes. Tegelijkertijd is de geschiedenis van de plek op een hedendaagse manier weer op de voorgrond gebracht. De stad was bouwheer, BRUT architecture and urban design, LAMA landscape architects en Talboom Group tekenden voor het ontwerp en Hegrola stond in voor de uitvoering van de werken.


Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid, Antwerpen

Het gebied Sint-Andries en Zuid is een van de deelgebieden van het masterplan Scheldekaaien. Aan de stadszijde van de waterkering is een lineair park gerealiseerd. De rivierzijde laat enkel tijdelijke activiteiten toe, het is een uitwaaiplek voor de stad waar niets moet en alles kan.
Opdrachtgevers: AG VESPA, De Vlaamse Waterweg en Water-Link i.s.m. Aquafin
Hoofdopdrachthouder ontwerp: PROAP, WIT architecten en de THV SBETractebel
Hoofdaannemer uitvoering werken: THV Artes Roegiers – Artes DepretStadsbader

Omdat het om openbare ruimte gaat, is er naast de onderscheiding van de jury ook een Publieksprijs Publieke Ruimte. Stemmen kan nog tot 16 maart via deze link.