Doorzoek volledige site
17 maart 2020

Gentse Gildehuis der Vrije Schippers maakt opnieuw actief deel uit van haar omgeving

Illustratie | © ALLT
Illustratie | © ALLT
Illustratie | © ALLT
Illustratie | © ALLT
Illustratie | © ALLT
Illustratie | © ALLT
Illustratie | © ALLT
Illustratie | © ALLT

Het voormalige Gildehuis der Vrije Schippers, aangekocht door deze gilden in 1530, behoort tot de oudste en best bewaarde gildehuizen in de historische haven van Gent. Het huidige North Sea Port kocht het gebouw aan in 2011 om redenen van openbaar nut. Het havenbedrijf zag het huis als een mooie opportuniteit om zich meer te gaan profileren in de Gentse binnenstad naar werkplek/vergaderruimte/tentoonstellingsruimte. Hiervoor was een grondige restauratie en renovatie noodzakelijk.

Het Gildehuis is één van de weinige voorbeelden van Brabantse gotiek en is sinds 1943 beschermd als monument. Het Gildehuis maakt eveneens deel uit van een beschermd landschap (1952) dat in 1994 werd omgevormd tot beschermd stadsgezicht.

 

Terug naar historische roost

In het ondersteunend ontwerp werd de haven van Gent teruggebracht naar zijn historische roots en werd bovendien beter bereikbaar voor het grote publiek. De uitdaging schuilde er in het project opnieuw actief deel te laten uitmaken van haar omgeving, de Graslei en Korenlei, in de middeleeuwen dé haven, vandaag een toeristische parel die jaarlijks duizenden bezoekers naar Gent brengt. Daarnaast moest het gebouw toegankelijk gemaakt worden en moesten flexibele ruimtes gecreëerd worden. De verbouwingswerken en herinrichtingswerken van het “Huis van de Vrije Schippers” hadden aldus een veelzijdig doel, hierbij steunend op drie peilers: duurzaamheid, herkenbaarheid en flexibiliteit.

De restauratie stelde de werken voorop met betrekking tot duurzaam herstel van de bestaande elementen. Eén van de belangrijkste onderdelen was de restauratie van de voorgevel. 

 

Maximaal behoud

Algemeen betekent dit het maximale behoud van de historische gevel met tegelijkertijd technische ingrepen, zoals waterlijsten en ijzers, én dit ook duurzaam is. 

Nieuwe zichtbare ingrepen zijn beperkt gebleven tot de toevoeging van een lift, nieuwe utilitaire ruimtes in de vorm van het box-in-box principe en de realisatie van een moderne aanbouw en achterzetbeglazing.

De ingrepen zijn op die manier voorzien dat de impact op het monument minimaal zijn. De verantwoording van de genomen restauratieopties werd tevens gestaafd door diverse vooronderzoeken. 

 

Gebruikscomfort

Ondanks het historische karakter van dit gebouw en de complete restauratie van het interieur en exterieur met zeer specifieke restauratietechnieken, werd bijzonder veel aandacht besteed aan de energie-performantie, het hedendaags gebruikscomfort en toegankelijkheid. 

Na de restauratie en renovatie wordt het gebouw opnieuw volop in gebruik genomen binnen zijn nieuwe functie. Het gebruik van het gebouw met bijhorend onderhoud zal het monument opnieuw veilig stellen voor langere termijn. 

GERELATEERDE DOSSIERS