Doorzoek volledige site
18 maart 2020

Steven Lannoo nieuwe directeur NAV

Steven Lannoo. Illustratie | Foto Fransens - Bertem

De Raad van Bestuur van Netwerk Architecten Vlaanderen heeft doctor in de Politieke Wetenschappen Steven Lannoo (34) aangesteld tot nieuwe NAV-directeur. Hij ging op maandag 16 maart aan de slag in zijn nieuwe functie.

Steven Lannoo kwam als beste uit de bus na een uitgebreid assessment waaraan verschillende sterke kandidaten deelnamen. In zijn vorige functie als economisch adviseur en verantwoordelijke voor het dagelijkse beheer van het Instituut voor de autoCar & de autoBus (ICB) deed hij de geknipte ervaring op. “Ik start met volle goesting aan mijn nieuwe taak: samen met het team en het bestuur van NAV het architectenberoep opnieuw de waardering geven die het verdient”, aldus Lannoo.

“Lannoo heeft ervaring in het sterker maken van een sector door via onderzoek kennis op te bouwen vanuit verschillende hoeken: economisch, juridisch, statistisch … ”, aldus NAV-voorzitter Dirk Mattheeuws. “Ook adviesverlening voor de eigen sector en de brug slaan met de buitenwereld om het bewustzijn over de sector te vergroten bij beleidsmensen en in de academische wereld is hem niet onbekend. Steven heeft  dan ook regelmatig contacten met werkgevers en werknemers, overheden en andere stakeholders. Raakvlakken genoeg dus met de kerntaken van Netwerk Architecten Vlaanderen en meteen ook de hoofdreden waarom wij Lannoo willen aanstellen om de belangenbehartiging en dienstverlening voor onze 5.000 leden in goede banen te leiden.”

Net zoals de autocar/bussector is de bouwsector in volle transitie. De architectensector kent verschillende uitdagingen zoals het evenwicht tussen de energiedoelstellingen en de haalbaarheid van de energieregelgeving, de transformatie naar nieuwe businessmodellen en de economische leefbaarheid. Ook moet Lannoo het architectenberoep verder proberen te moderniseren. Het wegwerken van deontologische en juridische belemmeringen daarvoor wordt een van zijn grootste prioriteiten.

Lannoo volgt als NAV-directeur Kris Baetens op, die aan de slag gaat als regiomanager Oost-Vlaanderen bij dienstengroep Liantis. NAV wenst Kris hartelijk te bedanken voor zijn harde inspanningen en vele verwezenlijkingen van de afgelopen zes jaar en wenst hem veel succes bij zijn nieuwe uitdaging.