Doorzoek volledige site
02 april 2020

Amper 1 op de 5 bouwbedrijven nog helemaal actief

Illustratie | Yancy Min, Unsplash

Uit een enquête van de Confederatie Bouw blijkt dat slechts 18% van de bouwondernemingen nog volledig aan de slag is. 38% is nog gedeeltelijk actief, 44% is volledig gesloten. Toch maken ook steeds meer bouwbedrijven aanstalten om hun activiteiten al dan niet deels herop te starten. Opmerkelijk is verder dat dat 9 op de 10 bouwbedrijven de ondersteunende maatregelen die werden ingevoerd, namelijk het uitstel van betaling van btw, bedrijfsvoorheffing, sociale bijdragen en leningslasten, en het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, kennen.

Ruim 8 op de 10 bouwondernemingen (82%) ondervinden dermate hinder van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen en zijn daardoor helemaal of gedeeltelijk gesloten. Dat blijkt uit een enquête van de Confederatie Bouw waaraan 806 van haar leden hebben deelgenomen. Uit een gelijkaardige enquête die tien dagen geleden werd uitgevoerd, bleek dat toen 85% van de bouwbedrijven helemaal of deels hun activiteiten moesten staken.

In de bouwsector beslist elk bedrijf nog steeds zelf om open te blijven of de deuren te sluiten. Uit de enquête blijkt dat een deel van de bedrijven, meer bepaald 20%, eraan denkt terug aan de slag te gaan, hoofdzakelijk gedeeltelijk. Elke onderneming zal alvorens dat te doen een risicoanalyse op het vlak van corona uitvoeren om na te gaan of de veiligheid en gezondheid van de werknemers 100% gegarandeerd zijn. Sowieso moeten alle veiligheidsmaatregelen en de regels van sociale afstand op, van en naar de werf altijd ten volle gerespecteerd worden.

De federale regering zorgde meteen bij het losbarsten van de coronacrisis voor een reeks ondersteunende maatregelen voor bedrijven die in moeilijkheden zouden komen. Zo kan de betaling van btw, bedrijfsvoorheffing, sociale bijdragen en leningen uitgesteld worden en is er een vervangingsinkomen voor zelfstandigen. Deze maatregelen zijn goed gekend in de sector en sommige ervan ook goed gebruikt, zoals uit onderstaande tabellen blijkt.

 

 

Maatregel is gekend

Ik maak er gebruik van

Ik zal er in de nabije toekomst gebruik van maken

Uitstel betaling btw

97%

9%

24%

Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing

96%

12%

33%

 

 

 

 

Maatregel is gekend

Aanvraag ingediend

Positief antwoord administratie

Negatief antwoord administratie

Uitstel betaling sociale bijdragen

92%

18%

2%

1%

Vervangingsinkomen zelfstandigen

92%

20%

2%

2%

Uitstel leninglasten

95%

16%

2%

1%

 

Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: “De federale regering heeft meteen bij het losbarsten van deze crisis een aantal maatregelen genomen om het ondernemersleven in ons land te ondersteunen. Die snelle aanpak loont, net als de diversiteit aan maatregelen. Positief is dat ze goed gekend zijn bij de aannemers en er ook veel gebruik van gemaakt wordt.”