Doorzoek volledige site
06 april 2020

Gezocht: multidisciplinair team voor ontwikkeling van geïntegreerd onthaalcentrum voor druggebruikers

Illustratie | sau-msi-brussels (Reporters)

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) publiceerde een Europese openbare aanbesteding voor de selectie van het multidisciplinair team voor de ontwikkeling en begeleiding van de bouw van een geïntegreerd centrum voor kwetsbare druggebruikers. Het Brussels Gewest heeft de MSI de opdracht gegeven om dit centrum te realiseren aan de Havenlaan 55, naast het kantoor van de Haven van Brussel, die eveneens ruimtes zal gebruiken in dit toekomstige gebouw.

Dit nieuwbouwproject (dat wordt gebouwd na de afbraak van twee verouderde gebouwen) beslaat ongeveer 5.000 m² bruto, waarvan iets meer dan 4.000 m² voor het geïntegreerde centrum en bijna 1.000 m² voor de Haven van Brussel. De selectieprocedure verloopt in twee fasen. Tijdens de eerste fase voor de selectie zal de MSI maximaal 3 à 5 kandidaten overhouden die een offerte mogen indienen. In de tweede fase van de toekenning zal de MSI de kandidaten beoordelen op basis van hun gedetailleerde offerte (ontwerpschetsen) om te bepalen wie de opdracht krijgt.

Het gaat om een volledige ontwerpopdracht in een multidisciplinair team (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, expertise op het vlak van milieu en duurzaamheid, EPB-coördinatie, veiligheids- en welzijnscoördinatie, akoestiek, BIM).

Voor het totale project treedt de MSI op als bouwheer namens het Brussels Gewest. Het zal daarvoor nauw samenwerken met Brussel Preventie en Veiligheid, dat het totale project financiert voor 12,3 miljoen euro, de Haven van Brussel, die het terrein naast haar kantoor in erfpacht heeft gegeven aan het Brussels Gewest, de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het team van de Brusselse Bouwmeester en de vzw Transit.

Het Brussels Gewest plant de opening van het geïntegreerde centrum voor kwetsbare druggebruikers in 2025.

De aanbesteding is beschikbaar op www.publicprocurement.be.