Doorzoek volledige site
30 januari 2013

Zonnepanelen op platte daken: windbelastingen

Sinds enkele jaren worden er steeds vaker zonnepanelen geplaatst op onze daken en deze trend lijkt nog niet meteen over te waaien. Het aantal schadegevallen dat zich tijdens de zeer winderige dagen van de voorbije winter voordeed in België, lijkt echter te wijzen op een duidelijke onderdimensionering van de draagstructuren van de panelen. WTCB-Contact Nr. 36 onderzocht de zaken.
Sinds enkele jaren worden er steeds vaker zonnepanelen geplaatst op onze daken en deze trend lijkt nog niet meteen over te waaien. Het aantal schadegevallen dat zich tijdens de zeer winderige dagen van de voorbije winter voordeed in België, lijkt echter te wijzen op een duidelijke onderdimensionering van de draagstructuren van de panelen. WTCB-Contact Nr. 36 onderzocht de zaken.Verschoven fotovoltaïsche installatie


In het WTCB-Dossier nr. 2010/4.7 komen drie plaatsingstechnieken voor platte daken aan bod:

- fotovoltaïsche cellen die fabrieksmatig in de dakafdichting geïntegreerd worden of erop verkleefd worden
- panelen voorzien van een draagstructuur die op de dakafdichting geplaatst wordt en voorzien wordt van een ballast om weerstand te kunnen bieden tegen de windbelastingen
- panelen voorzien van een draagstructuur die bevestigd wordt aan de dakvloer of aan de gebouwstructuur via mechanische verankeringen die de afdichting doorboren.

Aangezien het merendeel van de schadegevallen zich voordeed op geballaste panelen, behandelen we in dit artikel enkel deze techniek. We moeten bij deze techniek de volgende elementen in acht nemen:

- de omgeving waarin het gebouw zich bevindt
- de dakhoogte
- de helling van het dak en van de panelen
- de dakzone waarin de panelen zich bevinden (aan de hoeken, aan de dakrand of in het midden van het dak)
- het eigengewicht van de installatie en het gewicht en de positie van de ballast
- de afstand tussen de rijen panelen
- de aan- of afwezigheid van een sluitpaneel aan de achterzijde van de panelen.

De uitgeoefende windbelasting kan niet rechtstreeks beoordeeld worden volgens de norm NBN EN 1991-1-4 en het WTCB-Rapport nr. 11 aangezien deze documenten niet handelen over dit soort installaties. Daarom stelden we analogieën op met deze documenten aan de hand van proefresultaten in de windtunnel.


Het vervolg van dit artikel kan je hier lezen.

Geen abonnee? Klik op deze link.Tekst: E. Dupont, ing., adjunct-diensthoofd, dienst Specificaties, WTCB / M. Wagneur, ing., voormalig directeur van de directie Informatie en bedrijfsondersteuning, WTCB