Doorzoek volledige site
27 mei 2020

Regie der Gebouwen start met renovatie van de daken van het Egmontpaleis in Brussel

Begin juni 2020 start de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat, met de renovatie van de daken van het Egmontpaleis. Het Egmontpaleis is samengesteld uit verschillende vleugels. In de eerste fase wordt het dak van de protocollaire vleugel van het Egmontpaleis aangepakt. In de volgende fase wordt het dak van de vleugel Arenbergzaal gerenoveerd en in de derde fase wordt het dak van de vleugel Zuid-Oost-West vernieuwd.

“Bouwen is ook onderhouden. Gebouwen zijn visitekaartjes en het Egmontpaleis is dat zeker. Onze buitenlandse contacten worden er ontvangen, daar tonen we waar we als land voor staan. Ik ben dan ook bijzonder blij dat begin juni deze noodzakelijke werken aan de daken starten en we stilaan meer en meer werven kunnen opstarten na de coronacrisis”, verklaart Koen Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen.

Het Egmontpaleis is een van de mooiste pronkstukken van het Belgische diplomatieke erfgoed. Hier worden prominente buitenlandse gasten ontvangen en internationale conferenties gehouden.

De geschiedenis van dit schitterende paleis gaat terug tot 1532 en het gebouwencomplex kende doorheen de eeuwen talrijke aanpassingen en verbouwingen.

 

Noodzaak van de renovatie van het dak van de protocollaire vleugel

De renovatie van het dak van de protocollaire vleugel is noodzakelijk omdat er op verschillende plaatsen waterinfiltraties zijn en de houtstructuur beschadigd is. De draagkracht van de houtstructuur van het dak werd nauwkeurig gemeten via een sterktemeting. De delen die niet meer in orde zijn, worden volledig vernieuwd.

De veiligheid van het personeel en de bezoekers is gegarandeerd. De eerste verdieping en zolderruimte van de protocollaire vleugel zijn reeds enige tijd ontruimd.

Het gaat niet om de ruimtes die voor de ontvangst van buitenlandse delegaties worden gebruikt, deze bevinden zich in andere vleugels.

 

Renovatie van de daken van de andere vleugels van het Egmontpaleis

De renovatie van de daken van het Egmontpaleis wordt in verschillende fasen aangepakt zodat het complex altijd operationeel kan blijven.

In een tweede fase, aansluitend op de dakrenovatie van de protocollaire vleugel, wordt het dak van de vleugel Arenbergzaal vernieuwd.

In een derde fase wordt het dak van de vleugel Zuid, Oost, West aangepakt.

Na schade aan het plafond in de Wandtapijtenzaal op de eerste verdieping werd een bouwfysische analyse uitgevoerd waaruit is gebleken dat de houten structuur van het plafond en de vloer was aangetast. Uit voorzorg zijn de eerste verdieping en de zolder niet meer in gebruik. Een studieopdracht zal gelanceerd worden voor de restauratie van de Wandtapijtenzaal (vernieuwen van de aangetaste houten structuren en behandeling van alle houten structuren).

In tussentijd worden er punctuele reparaties in het Egmontpaleis uitgevoerd om de houtstructuren in hun huidige staat te behouden.

angezien de volledige site van het Egmontpaleis sinds 2002 is geklasseerd, gebeuren de werken in nauw overleg met de Commissie voor Monumenten en Landschappen.