Doorzoek volledige site
03 juni 2020

Multifunctioneel vrijetijdscentrum Waasmunster (POLO architects)

Illustratie | POLO architects
Illustratie | POLO architects
Illustratie | POLO architects
Illustratie | POLO architects
Illustratie | POLO architects
Illustratie | POLO architects

Met de keuze voor herlocatie van het Vrijetijdscentrum in het hart van Waasmunster kiest de gemeente resoluut voor versterking van haar eigen dorpskern. Een opmerkelijke synergie is te verwachten tussen de kleinschalige rijkdom van het dorpsleven en het nieuwe multifunctionele programma van POLO architects. De combinatie van een sport- en cultuurprogramma binnen het vrijetijdscentrum biedt een fantastische kans om mensen van vele levensstijlen en leeftijden bij elkaar – of in elkaars nabijheid – te brengen.

Hof met overdekte colonnade

De belangrijkste ontwerpgeste is om het complex te ordenen rondom een open ruimte, die de programmatische elementen zowel verbindt alsook praktisch scheidt en identificeerbaar maakt. Centraal in het plan voorziet POLO Architects een hof in open lucht, omgeven door een overdekte colonnade. Hieromheen worden de diverse programmatische hoofdmoten geschikt; sport, theater, bibliotheek (met administratieve functies) en polyvalente zaal met aanpalend café.

 

"Ruimtelijk en visueel vormt de zuilengang een gelede bufferzone tussen de verschillende, programma-elementen en het centrale tuin-plein. Het hart van het complex is een plaats van samenkomst: het vrijetijdsplein. Een collectieve ruimte staat zo centraal en een schaalbreuk met het dorp wordt voorkomen." – Mauro Poponcini, founding partner POLO Architects

 

Sterk lineair element

De verschillende programma-elementen worden samengevat in vier volumes; de ruimten tussen de volumes liggen in het verlengde van de centrale zuilengang en bieden secundaire toegangen en/of zichten op de omgeving.

De sporthal, het meest omvangrijke programma-element, wordt parallel aan de lange zijde van het terrein gepositioneerd. Dit volume is direct het meest zichtbare en beeldbepalende. Het vormt een sterk lineair element, dat ook als een geluidswal functioneert. Aan weerszijden van het sportvolume nestelen zich de kleinere volumes van theater en polyvalente zaal. Terwijl het complex een stoere en klare presentie heeft aan de N446 opent het complex zich naar de zijde van het dorp en de kerk; hier is de volumetrie meer gearticuleerd en opener opgevat. Het complex speelt zo strategisch in op de kwaliteiten en beperkingen van zijn locatie.

 

Gevelbeeld met gelaagdheid

De vier hoofdvolumes zijn opgevat als relatief eenvoudige volumes met een sokkel in geprefabriceerd lichtgrijs architectonisch beton. Aan de bovenzijde van de gevelvlakken voorziet POLO Architects in een buitenafwerking met houten lattenwerk in verduurzaamd, gebrand hout, verwijzend naar het oertype van de landelijke schuur. Het ritme van de beplanking genereert een gevelbeeld met gelaagdheid en diepte. De neutrale, donkere ritmische gevel vormt een sprekende maar discrete achtergrond waartegen andere elementen tot hun recht komen: colonnade, bomen, begroening – en de mensen.