Doorzoek volledige site
18 juni 2020 | RIK NEVEN

Gecoro’s en kwaliteitskamers: kwaliteitsverbetering of belangenvermenging?

Architecten die zich in een Gecoro of kwaliteitskamer moeten uitspreken over de kwaliteit van het ontwerp van hun concullega’s. Hoe wenselijk is dit en zet dit niet de deur open voor belangenvermenging? Architectura.be werkt aan een podcast over dit thema en had ook graag uw mening geweten.

De basis voor deze podcast werd enkele maanden geleden gelegd. Een Antwerps architect kwam zijn beklag maken over het feit dat andere architecten uit dezelfde regio die zetelen in de Gecoro of kwaliteitskamer groen of rood licht moesten geven over zijn ontwerpen.  Dat vindt hij een ongezonde situatie. Wie zijn zij om te oordelen over de kwaliteit van mijn ontwerp?  Bovendien zijn zij vaak betrokken partij omdat ze in dezelfde regio actief zijn en dus ook vaak projecten indienen. In dat geval zijn ze dus zowel tegenstrever als scheidsrechter en dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Die bedenking lijkt ons zeker terecht, maar anderzijds is het moeilijk denkbaar om Gecoro’s en kwaliteitskamers te laten bestaan zonder architecten. Architecten hebben in tegenstelling tot veel ambtenaren en andere betrokkenen immers de expertise om te oordelen over de kwaliteit.

 

Vindt u dat Gecoro’s wel degelijk hun doel bereiken en een absolute meerwaarde vormen? Of heeft u slechte ervaringen met Gecoro’s en bent u van mening dat ze dringend aan een hervorming toe zijn? Laat het ons weten.

 

Alleszins stof voor een interessante discussie én een boeiende podcast. Architectura.be heeft professor Tom Coppens die veel onderzoek gedaan heeft naar Gecoro’s al naar de opname studio gehaald voor een algemene duiding. Maar uiteraard willen we de architect zelf ook aan het woord laten. Daarvoor gaan we de volgende weken enkele telefonische interviews afnemen.

Vindt u dat Gecoro’s wel degelijk hun doel bereiken en een absolute meerwaarde vormen? Of heeft u slechte ervaringen met Gecoro’s en bent u van mening dat ze dringend aan een hervorming toe zijn? Laat het ons weten zodat we u kunnen contacteren voor een telefonisch interview. Liefst met naam en toenaam maar eventueel kan het ook anoniem.