Doorzoek volledige site
24 juni 2020

iQ3-cellulose isolatie als allereerste (Cradle-to-grave) B-EPD in de databank

Dankzij de nieuwe B-EPD databank van de Belgische federale overheid en de toekomstige koppeling aan TOTEM wordt het mogelijk om de milieu-impact van (isolatie)materialen en constructies objectief in kaart te brengen, te berekenen en met elkaar te vergelijken. iQ3-cellulose isolatie  van ISOPROC is het allereerste bouwmateriaal met een cradle-to-grave B-EPD (van de winning van de grondstoffen tot en met de afbraak en afvalverwerking) in de database.

Daarbij gaat het niet enkel over de energiebesparing door de toepassing ervan, maar ook over de impact van het materiaal zelf doorheen zijn hele levenscyclus op een hele set van milieuprestatie indicatoren (o.a. klimaatopwarming, toxiciteit, verzuring van bodem, uitputting van grondstoffen, ...).

Het is een objectieve totaalaanpak die 'greenwashing' (het valselijk claimen van prestaties op milieuvlak) moet tegengaan en die niet alleen door Europa gedragen wordt, maar ook door de verschillende Belgische overheden.

 

Primeur voor iQ3-cellulose isolatie

iQ3-cellulose isolatie is het allereerste bouwmateriaal met een cradle-to-grave B-EPD (van de winning van de grondstoffen tot en met de afbraak en afvalverwerking) in de database. Daardoor kan je in de toekomst de milieu-impact berekenen met echte data in plaats van met generieke cijfers.
Bovendien bevestigt de B-EPD op een objectieve manier dat de milieukost van iQ3-cellulose zeer laag is in verhouding met de meeste andere isolatiematerialen.

GERELATEERDE DOSSIERS