Doorzoek volledige site
03 augustus 2020

Oproep aan ontwerpers: park Leon Wielemans, tussen museum en moeras

Illustratie | Séverin Malaud

De wijk Wiels is in volle zwang. Het Brussels Gewest kondigde onlangs aan dat het bereid is het terrein aan te kopen waarop het moeras van Wiels is gelegen om er een gemengd project uit te voeren dat nieuwe woningen en openbare ruimten combineert en de zo de biodiversiteit van het moerasgebied wil vrijwaren. Er zullen ook nieuwe voet- en fietspaden worden aangelegd. Via deze oproep wordt, in opdracht van Beliris een eerste openbare ruimte-project gelanceerd.

Langs de Van Volxemlaan staat er een groot houten hek tussen het centrum voor hedendaagse kunst Wiels en het Franstalig cultureel centrum van de gemeente Vorst Brass. Achter dit houten hek ligt een collectieve moestuin en een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners, vlak naast het intussen bekende moeras. Dit restterrein, dat getuigt van de vroegere spoorweg- en industriële activiteit in de wijk, wordt omgevormd tot een nieuwe lokale pool. Het doel: het ontsluiten van de noordelijke wijken van Vorst en het toegankelijk maken van de nabijgelegen publieke voorzieningen. Het heraanlegproject voor dit terrein moet de aanwezigheid van de twee culturele voorzieningen (Wiels en Brass) duidelijker markeren, moet een alternatieve route bieden voor actieve mobiliteit en tegelijk focussen op duurzame ontwikkeling, onder andere door de aanleg van een groene ruimte en het beheer van regenwater in relatie tot het nabijgelegen moeras.

Het project maakt deel uit van het Stadsvernieuwingscontract SVC4 "Koningslaan " en omvat verschillende onderdelen:

  • Een vaste schijf met betrekking tot de heraanleg van het terrein tussen Wiels en Brass, namelijk de aanleg van de zuidelijke ingang van het VoorZenne-park, een nieuwe openbare ruimte;
  • Een eerste voorwaardelijke schijf met betrekking tot de aanleg van een voet- en fietspad langs de spoorlijn dat een verbinding zal creëren tussen het toekomstige Léon Wielemans Park en het Zuidstation;
  • Een tweede voorwaardelijke schijf met betrekking tot de realisatie van een doorbraak onder de sporen die het mogelijk moet maken om het toekomstige park Léon Wielemans aan te sluiten op het park tussen Divercity en de toekomstige school De Puzzel.

Beliris zoekt daarom een multidisciplinair team (hydroloog, architect/stedenbouwkundige, landschapsarchitect, stabiliteitsingenieur) om deze opdracht uit te voeren.

BUDGET EN ERELOON:

  • Voor de vaste schijf: het bedrag van de werken bedraagt 904.000 € incl. BTW en de erelonen bedragen 9% van het bedrag van de werken;
  • Voor de eerste voorwaardelijke schijf: het bedrag van de werken bedraagt 1.566.000 € incl. BTW en de erelonen bedragen 9% van het bedrag van de werken;
  • Voor de tweede voorwaardelijke schijf: het bedrag van de werken bedraagt 1.848.000 € incl. BTW en de erelonen bedragen 13% van het bedrag van de werken.

VERGOEDING: 5.000 € voor elk van de uitgenodigde teams die een regelmatige en volledige offerte indienen en die minstens 50% van de punten behalen. 

De bouwmeester begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN
Binnenkort zal een rechtzetting worden gepubliceerd in de aanbestedingsdocumenten die de datum voor het indienen van de kandidaturen uitstelt tot 01.09.2020.