Doorzoek volledige site
13 augustus 2020 | LIESBETH VERHULST

Autodesk Revit onder vuur in open brief vooraanstaande architecten

Illustratie | Autodesk

In een open brief aan het adres van Autodesk – ontwikkelaar van de BIM-software Revit – hebben 25 vooraanstaande, voornamelijk Britse, architectenbureaus de prijzenpolitiek van het Amerikaanse bedrijf aangeklaagd, alsook de gebrekkige ontwikkeling van de software. Tot de ondertekenaars behoren onder meer Zaha Hadid Architects en Rogers, Stirk, Harbour & Partners. Hoewel Autodesk niet met alle punten van kritiek akkoord gaat, heeft de softwareontwikkelaar intussen laten weten dat het bepaalde punten ter harte neemt en in dialoog gaat met haar klanten.

De meest opvallende aanklacht in de open brief is dat de architectenbureaus spreken van een kostenstijging aan Revit-licenties van maar liefst 70% in de afgelopen vijf jaar. “We zouden minder bezorgd zijn als deze stijgende kosten zich weerspiegelen in verbeteringen aan de software en een progressief ontwikkelingsprogramma”, klinkt het, maar dat is volgens de ondertekenaars niet het geval: “Terwijl Autodesk Revit voorheen de weg bereidde voor slimmer werken, is de software vandaag eerder een beperking. Terwijl we meer betalen, gebruiken we Revit steeds minder net omwille van zijn beperkingen.”

De betrokken architectenbureaus vragen Autodesk om een transparant actieplan dat de klant centraal stelt, progressief en haalbaar is. Het plan moet voor de ondertekenaars een voorstel tot kostenstabiliteit bevatten en een partnerschap met alle klanten gebaseerd op vertrouwen, empathie en respect.


Kritiek vindt weerklank bij enkele Belgische BIMmers

Ook een aantal BIM-kenners bij ons kunnen zich vinden in de kritiek geformuleerd in de open brief. “Het is alvast de reden waarom we er bij Kumpen (nu Willemen Construct) destijds niet voor gekozen hebben om vol in te zetten op Revit maar eerder te kiezen voor een minimaal gebruik van deze software (en dus eerder te kiezen voor andere modelleersoftware). Ik geloof immers niet in een 'one size fits all'-softwarepakket”, laat Dieter Froyen, BIM-manager bij Willemen Construct, optekenen. “Daarnaast is er natuurlijk ook de negatieve ervaring met Autodesks prijzenpolitiek die keihard gericht is op winstbejag. Een voorbeeld is dat men vóór de overgang van ‘perpetual’ naar ‘subscription’-licenties hard gepusht heeft om nog extra licenties te verkopen 'omdat het de laatste kans was'. Niet lang daarna forceert men iedereen naar een ‘subscription’-licentie, inclusief die extra aangekochte licenties.”

Autodesk zet volgens Dieter Froyen heel sterk in op het beeld dat BIM gelijkstaat aan Revit. “Ze slagen daar goed in maar de dagelijkse gebruiker staat wel vaak in de kou”, aldus Froyen. “Daarenboven is er duidelijk hun strategie van 'vendor locking'. Open bestandsformaten (zowel IFC als BCF) worden zoveel mogelijk buiten spel gezet. Zo ontstond de vicieuze cirkel waar Autodesk van geprofiteerd heeft om nog meer in te zetten op ‘vendor locking’ en, tegelijkertijd,  prijsverhoging. 

En zo komen we meteen ook bij de fout die de AEC-wereld zelf gemaakt heeft: veel partijen hebben zichzelf vastgereden door blind mee te stappen in het verhaal van Autodesk. Door meer te kiezen voor 'Open BIM' als ruggengraat van elk BIM-proces en open te staan voor de verscheidenheid aan (snel evoluerende) BIM-softwarepakketten zou er nu waarschijnlijk een gezonder evenwicht zijn. De open brief geeft dus niet enkel huiswerk voor Autodesk, maar ook een opdracht tot reflectie voor elke gebruiker.”

Ook Hannes Debaets, BIM-manager bij Dethier, ervaart problemen met Revit: “De focus van Autodesk ligt te sterk op 'hippe' onderwerpen zoals 'generative design' terwijl andere, meer basisfunctionaliteiten, achterblijven. Wij zoeken ons heil dan in allerlei gratis of betalende add-ons of Dynamo. Dat zou ondertussen toch ingebouwde functionaliteit moeten zijn? Ook IFC-export blijft een pijnpunt. Geometrie wordt soms niet correct geëxporteerd naar IFC. In de (openBIM) workflows met de verschillende ontwerpers, onderaannemers en producenten zouden we hier wel op moeten kunnen vertrouwen.”


“Basisfunctionaliteit nog onvoldoende gekend bij architecten”

Jos Vandamme, zaakvoerder van C3A – verdeler van o.a. Autodesk Revit in ons land – erkent dat de basisfunctionaliteit van Revit al lang veel verder en dieper door Autodesk mocht uitgewerkt zijn, maar daar kan en zal volgens hem nog veel aan gebeuren: “We mogen niet vergeten dat de overstap van AutoCAD naar Revit zo’n 15 jaar geleden echt wel een revolutionaire vernieuwing is. Onze testimonials tonen aan wat we vandaag allemaal met BIM kunnen realiseren en dat is best spectaculair te noemen. En Revit is de afgelopen 15 jaar wel degelijk sterk geëvolueerd. Toch blijft het zo dat wellicht nog maar een derde van de architect-ontwerpers in Vlaanderen de stap van CAD naar BIM gezet heeft. Via C3A hebben we de afgelopen 15 jaar méér dan drieduizend bouwprofessionals die stap van CAD naar BIM helpen zetten, en via de C3A-Extensies, werkmethodiek, templates, bibliotheken, opleidingen en assistentie kunnen nieuwe gebruikers toch een vliegende start nemen. Maar ook in de architectuuropleidingen is er maar een derde die dit van school uit momenteel al meekrijgt. Dat is gebleken uit onze enquête. En dat IFC een pijnpunt blijft, is ook wel duidelijk, maar dat is lang niet alleen een probleem van Autodesk.

“Voor de velen die nog steeds niet goed kunnen inschatten wat deze (r)evolutie van CAD naar BIM teweeg aan het brengen is: op de C3A-website staat ondertussen een Revit-kennismakingssessie online", aldus Jos Vandamme. 

 

Autodesk pareert kritiek en gaat in dialoog

Autodesk heeft intussen uitgebreid gereageerd op de open brief. Hoewel de softwareontwikkelaar zeker niet alle punten van kritiek terecht vindt, erkent het bedrijf dat de briefschrijvers bepaalde zaken naar voren hebben gebracht die voor verbetering vatbaar zijn en die ze dus ook ter harte neemt. Naast een antwoord op haar website, heeft Autodesk intern een team aangesteld dat aan de slag gaat met de bezorgdheden van de ondertekenaars. De softwareontwikkelaar gaat deze maand ook rechtstreeks in dialoog met de betrokken architectenbureaus.

Op haar website gaat Autodesk alvast in op een aantal zaken aangehaald in de open brief. Het bedrijf erkent onder meer dat er de laatste jaren te weinig is geïnvesteerd in de ‘architecturale’ functionaliteiten van Revit omdat de focus vooral lag op ingenieurs en aannemers. Autodesk heeft eind vorig jaar echter de investering in de functionaliteiten voor ontwerpers fors opgetrokken. Het gebrek aan een performant cloud-platform pareert Autodesk door te verwijzen naar de ontwikkeling van BIM 360 Design and Revit Cloud Worksharing, een enorme investering die al honderdduizenden ontwerpers heeft toegelaten om met elkaar te connecteren. Autodesk benadrukt verder dat er wel degelijk continu geïnvesteerd wordt in de kwaliteit en performance van Revit én in IFC.

Wat de stijgende prijzen betreft stelt Autodesk mee te leven met klanten die met verschillende licentieveranderingen zijn geconfronteerd, terwijl het bedrijf is getransformeerd naar een ‘subscription’-gebaseerd businessmodel net om de klanten beter te bedienen. Autodesk ontkent ten stelligste de prijsstijging van 70% sinds 2015 die de ondertekenaars van de brief aanhalen. “Trouwe klanten hebben zelfs kunnen profiteren van fikse kortingen bij de overstap”, klinkt het. “Dankzij ons nieuwe businessmodel hebben tal van nieuwe klanten toegang gekregen tot onze software, zonder grote voorafgaandelijke investeringen. De kosten verbonden aan onze software kunnen bovendien op een natuurlijke manier stijgen door positieve trends zoals een toenemend aantal gebruikers in een groeiend bedrijf of een toenemende focus op BIM.”

GERELATEERDE DOSSIERS