Doorzoek volledige site
13 augustus 2020

Eef Van Meer (OM/AR): 'Architectuurwereld mag niet herleid worden tot een beeldcultuur'

Illustratie | Eef Van Meer

In de whitepaper die architectura.be deze maand nog gaat uitbrengen rond communicatie van en naar architecten laten we ook architecten zelf hun licht schijnen over het onderzoek. Eef Van Meer van OM/AR nam social media en websites onder de loep.

In een vorig artikel kon je lezen in welke mate en hoe architecten volgens onze enquête gebruikmaken van social media en websites. Bij elk thema laten we ook telkens een architect aan het woord. Eef Van Meer van OM/AR nam dit thema onder de loep:

Communicatiekanalen zoals een website, Instagram en Facebook worden door OM/AR voornamelijk gebruikt als (digitaal) visitekaartje. Zo is een website een dankbaar medium voor een eerste kennismaking met de visie, het divers portfolio, specialisaties en esthetiek van een bureau. 

Instagram en Facebook zetten we informeler in. Deze spelen meer in op nieuwsitems, voortgang van projecten, … Via deze kanalen brengen we geïnteresseerden op de hoogte van wat er gaande is binnen het bureau. Toch dekt de (sociale) media niet geheel waar wij als OM/AR voor staan. Zoals reeds aangegeven brengen deze verschillende communicatiekanalen zeker opportuniteiten mee zoals: algemene exposure, klanten- en teamwerving, …

Maar anderzijds vinden we dat men zich moet behoeden voor een architectuurwereld die wordt herleid tot een beeldcultuur. Wij zien het als onze taak om de vertaling van theorie, onderzoek en beeld naar de realiteit te maken.

De sociologische en ruimtelijke dimensies, (historische) context en de dialoog die het project aangaat met zijn omgeving zijn immers niet vast te leggen op beeld of in een tekst. Uiteindelijk wordt architectuur beleefd met alle zintuigen en overstijgt deze ook de fysieke grenzen van het project. Een beeld of tekst representeert slechts één aspect. Al blijven deze communicatiekanalen natuurlijk een uitstekend medium om de drempel te verlagen en een groter doelpubliek aan te spreken of te prikkelen met een goed gekozen beeld.

 

Info over de enquête - interesse in deze publicatie?

Deze bespiegeling van Eef Van Meer maakt deel uit van de whitepaper die Redactiebureau Palindroom in augustus zal uitbrengen over de resultaten van een enquête waarin zowel de eigen communicatie van architecten (website, social media, fotografie,….) als de communicatie naar architecten (vakbladen, websites, beurzen,…) onder de loep genomen worden. Verder werden ook vragen gesteld rond de visie op en ervaring met labels, circulair bouwen en BIM. Geïnteresseerd in deze whitepaper? Laat het ons weten via info@architectura.be.