Doorzoek volledige site
18 augustus 2020

Oproep aan ontwerpers: het Kastelenplein in zijn oude glorie herstellen

Illustratie | Séverin Malaud

Het Kasteleinsplein in Elsene heeft tijdens de laatste tien jaar wat van zijn glans en vitaliteit verloren. Zijn status als parkeerplein, voornamelijk voor auto's, zijn voetpaden in slechte staat en zijn zieltogende bomen maken het minder aantrekkelijk in vergelijking met andere pleinen in de aangrenzende wijken, waardoor de winkels rond het plein en de befaamde woensdagmarkt stagneren. De buurtbewoners betreuren dan weer de voortschrijdende afname van de levendigheid van het plein en willen de mogelijkheden tot verpozing en ontspanning verbeteren. De gemeente Elsene hecht fundamenteel belang aan de kwaliteit van haar openbare ruimten en wil daarom het Kasteleinsplein nieuw leven inblazen door een volledige herinrichting van de openbare ruimte van gevel tot gevel, met inbegrip van de kruispunten met de aangrenzende straten en de hele Simonisstraat, die een verbinding vormt met de Baljuwwijk.

Belangrijkste doelstellingen: de locatie herwaarderen als een echt stadsplein, de status van het plein als het hart van de wijk versterken, de parkeermogelijkheden voor auto's verminderen, het aandeel van de openbare ruimte dat gewijd is aan zachte mobiliteit en aan groene en koele zones vergroten, de commerciële dynamiek bevorderen, werken aan de toe-eigening van de ruimte door de verschillende doelgroepen, rekening houden met de genderkwestie in de openbare ruimte, enz. 

Deze missie, waarvoor de gemeente op zoek is naar een team bestaande uit minstens één landschapsarchitect en één stedenbouwkundige, sluit aan bij een lopend overlegproces voor het opstellen van een gedeelde diagnose en de definitie van een collectieve visie. De ontwerpers zullen de resultaten van dit onderzoek moeten volgen en het participatieve proces in het kader van deze opdracht voortzetten. 

BUDGET: € 1.652.892 excl. btw (€ 2.000.000 incl. btw)
ERELOON: Forfaitaire som van € 165.000
VERGOEDING: € 10.000 toegekend aan elk team dat is uitgenodigd om in te schrijven en dat een regelmatige offerte heeft ingediend.

LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 21.09.2020 om 12:00