Doorzoek volledige site
07 oktober 2020 | PHILIPPE SELKE

Belgian Building Awards 2021: de inschrijvingen zijn verlengd!

Het is intussen traditie: zoals elk jaar worden architecten tijdens BATIBOUW bekroond voor hun realisaties tijdens de uitreiking van de Belgian Building Awards. Ondanks de huidige omstandigheden is dat ook in 2021 de bedoeling. Uw kandidatuur indienen in één of meerdere categorieën van de wedstijd kan nog tot 11 november 2020.

Dinsdag 2 maart 2021 worden de prestigieuze Belgian Building Awards opnieuw uitgereikt op BATIBOUW. Dit evenement lauwert de realisaties van architecten, bouwheren, studiebureaus en aannemingsbedrijven. De Belgian Building Awards zijn een organisatie van BATIBOUW in samenwerking met Redactiebureau Palindroomde Orde van Architecten en architectura.be. De wedstrijd staat open voor architecten met zetel in België. De ingediende projecten bevinden zich in België of hebben een Belgische architect als (een van de) hoofdontwerper(s). De deelnemende projecten zijn opgeleverd in 2019 of later (2018 voor de categorie Circular Building).


Vier categorieën waarvan twee nieuwe

De organisatoren willen zich onderscheiden van andere wedstrijden door elk jaar originele en innovatieve categorieën te introduceren. Zo kunnen architecten opnieuw deelnemen in de categorie 3-2-1 Façade, die vorig jaar werd geïntroduceerd en meteen een schot in de roos was. De 3-2-1 Facadeaward focust zich op koppelwoningen (driegevel-, tweegevel- of ééngevelwoningen). We zijn op zoek naar ontwerpen die op innovatieve wijze erin slagen om ondanks de beperkte afmetingen en ondanks het beperkt aantal gevels toch een maximale woonkwaliteit te realiseren met veel aandacht voor daglicht en privacy.

Nieuw dit jaar is de categorie Utility Building die projecten uit de utiliteitsbouw bekroont. Meer bepaald moet het gebouw in kwestie één van volgende functies vervullen: bedrijfsgebouw, openbaar gebouw, sportinfrastructuur, cultureel centrum, evenementenzaal, museum, winkel of horecagebouw. Zorggebouwen, scholen, woningen, groepswoningbouw, sociale woningen , scholen, bruggen en pleinen komen niet in aanmerking.   Voor de beoordeling wordt gekeken naar de architecturale kwaliteit, de originaliteit, de out-of-the-boxaanpak en de duurzaamheid in de meest brede betekenis van het woord.

Nog een nieuwigheid -gelet op de actuele interesse in circulair bouwen - is de categorie Circular Building die het meest circulaire bouwproject bekroont. Alle soorten gebouwen komen hiervoor in aanmerking, ook de gebouwen uit de vorige categorieën. Voor de beoordeling van deze categorie wordt nagegaan in hoeverre de principes van circulair bouwen toegepast werden. De toepassing van circulaire materialen is een belangrijk, maar zeker niet het enige criterium waar naar gekeken wordt. Andere belangrijke aspecten zijn de inplanting, de aanpasbaarheid, de multifunctionaliteit, de uitbreidbaarheid, aanpasbaarheid en modulariteit, omkeerbaarheid,... Verder wordt ook gekeken naar de manier van samenwerking voor het project en wordt nagegaan of  innovatieve circulaire principes zoals product as a service in het project werden toegepast.

In navolging van Georgios Maillis (2018), Steven Beckers (2019) en BC Materials (2020) gaat de jury van de BBA opnieuw opzoek naar een pionier voor de Pioneer Award. Het is niet mogelijk om jezelf kandidaat te stellen, de nominaties en de winnaar worden door de jury gekozen.  

 

Hoe deelnemen? 

Deelnemen aan de architectuurawards kan enkel door het online het deelnameformulier in te vullen via de website van de Belgian Building Awards.

De uiterste datum van inschrijving is 11 november 2020. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking die plaatsvindt op 2 maart 2021 op BATIBOUW.

>> SCHRIJF HIER IN <<