Doorzoek volledige site
19 februari 2013 | REDACTIEBUREAU PALINDROOM

Dag van de Architectuur 2013 zet in op duurzame transformatie Vlaams verstedelijkt landschap

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) gaat in het kader van Dag van de Architectuur (13/10/2013) op zoek naar manieren om het Vlaamse verstedelijkte landschap op duurzame en vernieuwende wijze te transformeren. Iedereen kan een voorstel indienen, en zowel afgewerkte projecten als ruwe concepten maken kans.
Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) gaat in het kader van de Dag van de Architectuur (13/10/2013) op zoek naar manieren om het Vlaamse verstedelijkte landschap op duurzame en vernieuwende wijze te transformeren. Iedereen kan een voorstel indienen, en zowel afgewerkte projecten als ruwe concepten maken kans. 


Doe meer met minder ruimte


Het VAi doet een open oproep aan organisaties, bedrijven, overheden, architecten, ontwerpers en aan burgers om via een aanmeldingsformulier projecten, concepten en ideeën in te zenden die een nieuwe invulling geven aan onze verstedelijkte omgeving. Dat kan gaan van suggesties voor meer groen in stedelijke omgevingen tot plannen voor herwaarderingen van industriële sites tot woon- of landbouwzones. Maar het project dat ingezonden wordt, kan eveneens een debat, lezing, tentoonstelling of een kunstwerk zijn. De bedoeling is dat de projecten vanuit een architecturaal standpunt de elementen wonen, industrie, natuur en energie samenbrengen tot een synergetisch geheel en zo de schaarse ruimte delen.
Groendaken zijn een manier om meer groen in de stad te brengen en zo architectuur met natuur te verzoenen


Breder publiek bereiken

Het VAi wil met deze open oproep op zoek gaan naar ambitieuze en vernieuwende projecten om ze vervolgens tijdens de selectieprocedure de nodige media-aandacht te schenken. De geselecteerde inzendingen worden tijdens de Dag van de Architectuur voorgesteld aan het grote publiek. Voorts wil het VAi in 2013 samen met experten de thematiek openen naar een breder publiek.