Doorzoek volledige site
01 september 2020

dmvA ontwerpt verticale school in Sint-Gillis met veel aandacht voor buitenruimte

Illustratie | Sergio Pirrone
Illustratie | Sergio Pirrone
Illustratie | Sergio Pirrone
Illustratie | Sergio Pirrone
Illustratie | Sergio Pirrone
Illustratie | Sergio Pirrone
Illustratie | Sergio Pirrone
Illustratie | Sergio Pirrone
Illustratie | Sergio Pirrone
Illustratie | Sergio Pirrone
Illustratie | Johnny Umans
Illustratie | Johnny Umans

De eerste schoolweek is aangebroken, niet meer dan passend dus om een schoolgebouw in de kijker te zetten. In Sint-Gillis opende vorig schooljaar de nieuwbouw van basisschool Balder de deuren, naar een ontwerp van dmvA. Om het uitgebreide programma op het beperkte perceel te krijgen, werkte dmvA volgens het concept van de verticale school, waarbij ook maximaal ingezet werd op het creëren van buitenruimte.

Het gebouw moest drie verschillende entiteiten kunnen huisvesten: de school zelf, het kinderdagverblijf en de buurt. De complexiteit van het ontwerp bestond er dus in om deze drie actoren met elkaar te verzoenen. Er werd intelligent omgegaan met de beperkte oppervlakte zodat iedere ruimte optimaal wordt benut, autonoom functioneert en bruikbaar is voor ieder van de drie entiteiten. Omwille van gewijzigde subsidies is het kinderdagverblijf er uiteindelijk niet gekomen, maar hierdoor werd direct de flexibiliteit van het gebouw bevestigd: de vrijgekomen ruimte kon gemakkelijk ingezet worden als bijkomende klaslokalen.

De functies van het gebouw werden op een logische wijze gestapeld, waarbij het gelijkvloers werkt als transitruimte. Vanuit dit knooppunt vertrekken de verschillende programmaonderdelen: Het kinderdagverblijf op niveau –1 (nu klaslokalen), de polyvalente ruimte gekoppeld met de refter op niveau +1, de klassen op niveau +2, +3 en +4 en de speelplaats op het dak en achteraan het perceel. Het eerste verdiep is in functie van optimaal gebruik kolomvrij, waardoor de interactie van het gebouw met de stad was een belangrijke bouwsteen van het ontwerp.


Prikkelend en beschermend

De school ent zich in de stad, de buurt en het bouwblok. Het mocht dus geen opeenstapeling van dode functies worden, maar een volume dat prikkelend is voor de omgeving en tegelijk beschermend is. De gevel en de interne structuur van het gebouw zorgen voor een evenwicht tussen geborgenheid en uitdaging. Het resultaat is een gebouw dat robuust is, zonder dat het een gesloten bunker wordt. De polyvalente zaal, die ook door de buurt wordt gebruikt, wordt als kloppend hart uitgespeeld en zal overdag en in de avond leven in de straat brengen. Het patchwork van het metselwerk versterkt de gelaagdheid die het gebouw in zich draagt.

 

Groeifilosofie

Aangezien er in het schoolgebouw plaats is voor kinderen van 0 tot 8 jaar, werden er voor de verschillende leefgroepen verschillende sferen gecreëerd, telkens op maat van de gebruiker. Het gebouw weerspiegelt de groeifilosofie van de school waarbij de jongste kinderen zich beneden bevinden en per leeftijdsgroep opklimmen. De gelaagdheid van het gebouw zorgt automatisch voor de spreiding van de functies en haar organisatie werkt diversiteit in de hand. Identiteit wordt gerealiseerd door een spel van kleur en ruimte. Er werden ook diverse buitenruimtes gecreëerd die kwaliteit geven aan het geconcentreerde programma: een patio voor het kinderdagverblijf (nu klaslokalen), een speelplaats met karakteristieke luifel op het gelijkvloers en een insnijding in het zadeldak die een speelplaats als buitenklas vormt op de bovenste verdieping. De uitkragende luifel is opgetrokken in gewapend zichtbeton en vormt een educatief intstrument voor de kinderen.


Multifunctioneel

Ondanks de verticale stapeling van functies zit er toch een openheid in het gebouw waarbij gefocust werd op synergieën en kruisbestuivingen. De buitenruimtes zijn plekken van verbondenheid die ook de sfeer van het project bepalen. Het zadeldak is een metafoor voor de beschutting en geborgenheid van het kind. De tactiliteit van het bakstenen patchwork is op schaal van het kind, als het ware een kinderkunstwerk. De leerkrachten van de school geven zelf aan dat de gangen, de refter en de verdieping –1 (oorspronkelijk een kinderdagverblijf, nu polyvalente klasruimte) effectief gebruikt worden voor allerlei uiteenlopende activiteiten, wat de multifunctionaliteit van de ruimtes bevestigd. De gangen worden ook actief gebruikt en betrokken bij de klasruimtes.

 

 

GERELATEERDE DOSSIERS