Doorzoek volledige site
11 februari 2013

Genomineerden Staalbouwwedstrijd 2012: Renovatie Waalse Opera, Luik

Op de staalbouwdag eind november reikte een ervaren vakjury de Staalbouwprijzen voor 2012 uit. In deze vervolgreeks toont Architectura u de bekroonde en genomineerde projecten. Vandaag is de tweede genomineerde van categorie A, “niet- residentiële gebouwen", aan de beurt: de renovatie van de Koninklijke Waalse Opera in Luik.
Op de staalbouwdag eind november reikte een ervaren vakjury de Staalbouwprijzen voor 2012 uit. In deze vervolgreeks toont Architectura u de bekroonde en genomineerde projecten. Vandaag is de tweede genomineerde van categorie A, “niet- residentiële gebouwen", aan de beurt: de renovatie van de Koninklijke Waalse Opera in Luik.Het restauratie- en moderniseringsproject van de Luikse opera (Opéra Royal de Wallonie) beantwoordt aan een dubbele behoefte: ruimte bieden voor opvoeringen met een internationale uitstraling en een bekend en hoog gewaardeerd gebouw weer tot zijn volle recht laten komen.

Hiertoe werd deze cultuurtempel, waarvan het onderste volume gerenoveerd werd met respect voor het patrimonium, met een uitgesproken eigentijdse interventie verhoogd. De ingreep die tot uitdrukking komt in een pure en moderne architectuur, kadert aldus in een sterk historische logica, wars van nostalgie. Het ontwerp voor de ophoging hield rekening met stabiliteitseisen van het gebouw: het gewicht van de 3 bijkomende niveaus dat op de bestaande structuur kwam, moest beperkt blijven. Daarom bestaat de hoofdstructuur uit hoge vakwerkliggers (2 verdiepingen - 6,10 m hoog), geschoord door elementen in beton.

Vermits de bijkomende krachten niet door de originele constructie konden worden gedragen, werden ze opgevangen door nieuwe funderingen die in moeilijke omstandigheden – binnen het gebouw – met behulp van micropalen werden gemaakt. De nieuwe vloeren hebben een gemengde structuur van staal en hout. Boven de scène zijn de structuren uitsluitend van staal. Om redenen van cohesie werden de gevels van de ophoging die het gebouw visueel kenmerken, bekleed met een metalen claustra (2000 m2). Deze komt ook voor sommige ramen van het bestaande gebouw om een band te scheppen tussen oud en nieuw en het gebrek aan samenhang tussen ramen en interieurinrichtingen te maskeren. Bij het oude gebouw werden 750 m2 gelakte stalen ramen met thermische onderbreking geplaatst.


Bron: Infosteel