Doorzoek volledige site
21 september 2020

Sculp[IT], Styfhals en Arcadis winnen architectuurwedstrijd voor reconversie iconische VRT-toren

Illustratie | Sculp[it] architecten
Illustratie | sculp[it] architecten
Illustratie | Sculp[it] architecten

Het ontwerpteam rond sculp[it] architecten, Styfhals Architecten en Arcadis heeft de wedstrijd gewonnen voor de reconversie van de iconische VRT-toren. Het team krijgt nu de opdracht om een haalbaarheidsstudie uit te werken voor de reconversie van de Reyerstoren en de stedelijke integratie in het kader van het ontwikkelingsprogramma Mediapark.

‘Wij zijn verheugd met de opdracht om mee te kunnen denken aan de toekomst van de iconische Reyers-Toren‘, meldt Leen Pieyns, bestuurder van Styfhals Architecten. ’Deze creatieve samenwerking zal ongetwijfeld leiden tot een inspirerende en spraakmakende herbestemming van de toren’, voegt Pieter Peerlings, zaakvoerder van Sculp[it] architecten, toe. 

'De start van de studie start vrijwel onmiddellijk met een volledige audit van de toren door het technisch adviesbureau Arcadis. Het architectenteam werkt parallel met de audit in het achterhoofd aan drie scenario’s voor de herbestemming van de toren. Arcadis analyseert mee deze drie opties naar haalbaarheid toe. De interne wisselwerking moet dan uiteindelijk leiden tot een valabel uitvoerbaar scenario.  Los hiervan bekijken we de strategische positie van de toren binnen het masterplan van het Mediapark Brussel', aldus Pieter Peerlings. De totale studie zou 3 à 4 maanden in beslag nemen.

De RTBF- en VRT-zendmast, een architectonisch hoogstandje toen het in 1979 werd gebouwd door de firma Vanhout, is al meer dan 40 jaar een iconisch monument in het Brusselse stadslandschap. Met een koepel van 34 meter in diameter en 16 meter hoog geplaatst op een centrale pilaar van 73 meter, culmineert het op 89 meter. Maar door technologische ontwikkelingen is de toren verouderd in vergelijking met de oorspronkelijke functie. De Maatschappij voor Stedelijk Inrichting (MSI), die de ontwikkeling van mediapark.brussels rond de toekomstige nieuwe hoofdkantoren van de RTBF en VRT coördineert, lanceerde daarom in samenwerking met de Brusselse Bouwmeester een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling om een architecturaal team aan te wijzen die de reconversie van de Reyers-toren zal bestuderen.